Hoeveel kan ik lenen?

De hoogte van een nieuwe hypothecaire geldlening en het bepalen van de maximale hypotheek hebben betrekking op de combinatie van het inkomen dat u verdient en de waarde van het onderpand. Met name het onderpand wordt met de dag belangrijker omdat de waarde van vastgoed de afgelopen jaren steeds vaker aan schommelingen onderhevig is. Over het algemeen wordt vast inkomen gebruikt als maatstaf voor de maximale hypotheekverstrekking. Onder vast inkomen wordt het bruto jaarsalaris inclusief alle vaste componenten verstaan. Overwerk is geen vast component. Zelfs wanneer dit structureel is, zal het in de meeste gevallen niet worden meegenomen in de hypotheekberekening. Ook wanneer u meerdere inkomstenbronnen heeft en boven de 40-urige werkweek uitkomt, zal slechts 40 uur worden meegenomen bij het bepalen van het inkomen. De waarde van het onderpand werd altijd bepaald aan de hand van de executiewaarde. Door de waardeschommelingen van vastgoed die de afgelopen jaren veel zijn voorgekomen, is het voor de taxateur steeds moeilijker een reële waarde te bepalen. Dit zorgt er in veel gevallen voor dat de noodzakelijke prijs voor aanschaf en bijbehorende kosten niet kan worden gefinancierd. Eigen geld wordt dan ook steeds vaker een noodzaak bij de aanschaf van een nieuwe eigen woning.

 

 

Wat zijn de maandlasten van mijn nieuwe hypotheek?

De maandlasten bij een hypotheek worden gebaseerd op verschillende factoren. Zo spelen de hypotheekrente, de hoogte van de hypothecaire geldlening, de aflossing en de bijbehorende verzekering een rol aan de uitgavenkant. Ook het eigenwoningforfait en verplichte gemeentelijke verzekeringen kunnen flinke kosten met zich meebrengen. De maandlasten bij een hypotheek worden positief beïnvloed door het fiscaal voordeel dat afkomstig is uit de hypotheekrente aftrek. Zolang dit fiscaal voordeel blijft bestaan ontvangt de belastingplichtige, wanneer hij inkomstenbelasting betaalt, een extra maandelijks voordeel.