Hypotheekofferte Persoonsgegevens

Een hypotheekofferte wordt altijd op naam uitgegeven. Dit wil zeggen dat voordat een hypotheekofferte kan worden opgemaakt een korte check wordt gedaan wie de aanvrager van de hypotheek-offerte is en of er geregistreerde problemen rondom deze aanvrager bestaan. De noodzakelijke persoonsgegevens voor de aanvraag van een hypotheekofferte zijn: NAW gegevens, geboortedatum en plaats, sofi- of burgerservicenummer en ID kaart of paspoortgegevens (nummer en soort, afgifte plaats en datum & geldigheidsdatum).

 

 

Hypotheekofferte Financiële status

Bij het opmaken van een hypotheekofferte zijn salarisgegevens van de aanvrager noodzakelijk. Informatie zoals de naam van de werkgever, het soort arbeidsovereenkomst (vast of tijdelijk) en de hoogte van het jaarsalaris inclusief vakantiegeld en vaste dertiende maand (exclusief eventuele bonussen).

 

 

Hypotheekofferte Onderpand

Het adres van het onderpand samen met de verwachtte waarde van het onderpand bepalen deels hoeveel er maximaal geleend kan worden. Ook is van belang of en zo ja voor welk bedrag er verbouwd gaat worden. Voor het uitbrengen van de juiste hypotheekofferte zijn deze gegevens noodzakelijk. De waarde voor en na een eventuele verbouwing kan door een taxateur worden vastgesteld. Voordat een hypotheekofferte wordt uitgebracht kan de waarde hierbij worden geschat.

 

 

Hypotheekofferte Definitief

Een hypotheekofferte wordt altijd onder een aantal voorbehouden uitgebracht. De voorbehouden gelden op het gebied van de verstrekte gegevens. De aanvrager van de hypotheekofferte moet aantonen dat hij diegene is die hij zegt dat hij is en de financiële status en gegevens van het onderpand moeten worden aangetoond. Zolang dit niet naar voldoening van de geldverstrekker is gedaan, zal de hypotheekofferte niet definitief kunnen worden.