Gedurende het traject van de hypotheekaanvraag heeft u te maken met de hypotheekadviseur. Daarbij verloopt het traject volgens verschillende stappen:

 

  • Een oriënterend hypotheekgesprek
  • Het aanvragen van een hypotheekofferte
  • Het ondertekenen van de hypotheekofferte
  • Het aanleveren van bewijsstukken en documenten
  • Goedkeuring door de geldverstrekker
  • Hypotheekakte ondertekenen

 

 

Hypotheekgesprek

Het hypotheekgesprek is erop gericht om uw financiële situatie en persoonlijke wensen helder in kaart te brengen. Het hypotheekgesprek voert u met een hypotheekadviseur. Dit kan een hypotheekadviseur zijn van uw bank, maar u kunt ook een onafhankelijke hypotheekadviseur in de arm slaan. Dit heeft als voordeel dat de aanbiedingen van verschillende geldverstrekkers naast elkaar gelegd kunnen worden. Bij de adviseur van uw eigen bank bent u vooral beperkt aan de hypotheekoffertes die uw bank u kan doen.

 

In het hypotheekgesprek schetst de hypotheekadviseur een profiel van uw specifieke situatie. Sommige hypotheekadviseurs zijn gespecialiseerd in een specifieke doelgroep, zoals ondernemers of senioren. De hypotheekadviseur is verplicht dit profiel op te stellen, zodat een passend advies kan worden gegeven bij het aanvragen van de hypotheek.

 

Wanneer u het traject ingaat met een onafhankelijke hypotheekadviseur dan kan deze de aanbiedingen van verschillende geldverstrekkers naast elkaar leggen. Wanneer een hypotheekadviseur gekoppeld is aan een specifieke bank dan zij hij alleen de mogelijkheden kunnen verkennen die deze bank biedt.

 

 

Het aanvragen en ondertekenen van een hypotheekofferte

De onafhankelijke hypotheekadviseur zal verschillende geldverstrekkers aan u voorleggen. Bij deze geldverstrekker kunt u vervolgens een hypotheekofferte aanvragen. Een geldverstrekker kan voorwaarden stellen. Zo zijn de meeste hypotheken gericht op consumenten met een vast dienstverband. Anders komt u niet in aanmerking voor de hypotheek. Ook krijgt u te maken met verplichte verzekeringen die aan de hypotheek gekoppeld zijn. Denk aan een opstalverzekering, een kapitaalverzekering of een overlijdensrisicoverzekering. Ook het afsluiten van dergelijke verzekeringen kan de nodige tijd in beslag nemen. Denk daaraan bij het aanvragen van een hypotheek.

 

Als u accoord gaat met de voorwaarden die in de hypotheekofferte worden gesteld, dan kunt u de hypotheekofferte ondertekenen. U moet dan wel zorgen dat u de benodigde zaken, zoals de verzekeringen regelt binnen de gestelde termijn.

 

 

Aanleveren en goedkeuring van bewijsstukken en documenten

Nadat u de hypotheekofferte heeft ondertekend zult u de benodigde bewijsstukken en documenten moeten sturen naar de geldverstrekker. Te denken valt aan arbeidscontract, loonstroken, bewijs dat u de verzekeringen heeft afgesloten.

 

De geldverstrekker gaat dan kijken of u voldoet aan alle voorwaarden die aan de hypothecaire lening gesteld zijn. Houd er rekening mee dat het enkele weken kan duren voordat de geldverstrekker de bewijsstukken heeft goedgekeurd. Wanneer de documenten goedgekeurd zijn wordt een hypotheekakte opgesteld.

 

 

Hypotheekakte ondertekenen

Het ondertekenen van de hypotheekakte gebeurt door beide partijen bij de notaris. Pas wanneer beide partijen de hypotheekakte hebben ondertekend is het aanvragen van de hypotheek voltooid.