Hypotheek oversluiten

De hypotheek oversluiten kan aantrekkelijk zijn wanneer de huidige hypotheek niet meer aan de wensen voldoet of wanneer de rente op dit moment zo aantrekkelijk is dat een aanzienlijke maandelijkse besparing gerealiseerd kan worden door de hypotheek over te sluiten. Bij het oversluiten van de hypotheek komen een aantal kosten kijken. Bij het oversluiten van de hypotheek zijn in ieder geval notariskosten, afsluitprovisie en in de meeste gevallen ook taxatiekosten de te maken kosten. In sommige gevallen moet men boeterente betalen.

 

 

Kosten bij oversluiten hypotheek

De kosten bij het oversluiten van de hypotheek komen allereerst voort uit de contractbreuk die de geldnemer pleegt. Een hypotheek met een rentevaste periode kan men vergelijken met een contract waarbij men voor een bepaalde periode een bepaalde vergoeding moet betalen. Wanneer dit contract eenzijdig opengebroken wordt, kan de andere partij een schadevergoeding eisen. In geval het contract een hypotheek is heten de kosten bij oversluiten boeterente. De boeterente die de geldverstrekker in rekening brengt is niets minder dan een compensatie voor de geleden schade doordat de geldnemer voor het einde van het contract dit contract openbreekt. Het voordeel van het oversluiten van de hypotheek is door de kosten beperkt tot de maandelijkse lagere rentebetaling.

 

Overige kosten bij het oversluiten van de hypotheek gaan over de nieuwe hypotheek. Een nieuwe hypotheekaanvraag en het daadwerkelijk afsluiten van deze hypotheek zorgen voor de volgende kosten: afsluitprovisie, notariskosten en taxatiekosten. De afsluitprovisie wordt door de nieuwe geldverstrekker in rekening gebracht en bedraagt over het algemeen 1% van de totale leensom. De notariskosten die worden gemaakt hebben alleen betrekking op het inschrijven van de nieuwe geldverstrekker. De woning staat immers al op naam van de eigenaar. De taxatiekosten zijn meestal verschuldigd voor de bepaling van de huidige waarde van de woning. In incidentele gevallen neemt de geldverstrekker genoegen met de gemeentelijke WOZ verklaring als waardebepaling. In die uitzonderlijke gevallen vervallen de taxatiekosten.

 

 

Boeterente hypotheek

De boeterente bij het oversluiten van een hypotheek wordt berekend aan de hand van de volgende formule: uitstaande hypotheekschuld -/- 10% x (renteverschil huidige contractrente – rente die de geldverstrekker momenteel voor exact dezelfde lening kan vragen) x aantal resterende jaren contract. De te betalen boeterente wordt meestal meegefinancierd in de nieuw te sluiten hypotheek. Dit wil zeggen dat de nieuwe hypotheek een hoger bedrag zal hebben.

 

 

Aantrekkelijk oversluiten

Het is pas aantrekkelijk oversluiten wanneer de maandelijkse kosten aanzienlijk lager zijn dan de huidige maandlast. Door de kosten en verhogingen van de lening kan het zijn dat de restschuld hoger wordt. Aantrekkelijk oversluiten kan met name aantrekkelijk zijn wanneer de winst die behaald wordt door het een lagere maandlast direct in de hypotheek wordt teruggestort. Op deze manier wordt de hypotheek lager zonder dat dit in verhouding meer geld kost.