Veel consumenten die een eigen woning aankopen en een passende hypotheek zoeken komen al snel terecht bij de hypotheek onder NHG voorwaarden. Dit is een hypotheekvorm waarbij een deel van het risico wordt overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze stichting stelt zich tot doel het eigen woning bezit te bevorderen door het risico dat een geldverstrekker loopt bij financiering te verkleinen. De NHG garantie dekt namelijk het risico dat een geldverstrekker kan lopen door het verschil af te dekken tussen de waarde van de woning en de hoogte van de lening.

 

 

Geldende NHG normen

Om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo wordt er strenger gekeken naar het werkzame leven, het kredietverleden en de waarde van de woning. Dit zijn in grote lijnen slechts enkele voorbeelden van de normen die de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen hanteert bij het toekennen van de NHG garantie.

 

 

Kosten voor NHG

NHG is niet gratis. Om in aanmerking te komen voor de garantie zal men een provisie moeten betalen. Deze provisie is een vast percentage van de lening. Deze kosten worden meegefinancierd in de lening.

 

 

Gevolgen van de hypotheek onder NHG

In grote lijnen heeft een hypotheek onder NHG twee ingrijpende gevolgen. Allereerst is de in rekening gebrachte hypotheekrente vaak relatief laag. Daarnaast is het risico van de consument - uitsluitend wanneer hij te goeder trouw is - kleiner doordat de NHG garantie een dekking biedt voor de restschuld die kan ontstaan wanneer de woning onverwacht op de executieveiling moet worden verkocht.