Voordat een woning gevonden is, is het belangrijk dat men een indicatie heeft van het maximale bedrag dat op basis van het inkomen geleend kan worden. Een oriënterend gesprek bij een hypotheekadviseur of bank kan hier uitkomst bieden. Tijdens dit oriënterend gesprek worden de belangrijkste hypotheekvormen, voorwaarden voor financieren en de wensen van de klant doorgenomen. Met deze informatie kan de zoektocht voor een eigen woning beginnen.

 

 

De partijen in het kooptraject

Wanneer een woning is gevonden kan een aankoopbod worden uitgebracht. Dit bod kan men zelf doen maar ook kan een aankoopmakelaar hiervoor worden ingeschakeld. De aankoopmakelaar werkt over het algemeen op basis van een combinatie van een starttarief en een percentage over de bedrag dat de uiteindelijke aankoopprijs onder de vraagprijs uit is gekomen. De aankoopmakelaar is deskundig op het gebied van aankopen en verkopen in een bepaalde regio en heeft ervaring in onderhandelingstechnieken zowel met andere makelaars als met particuliere verkopers.

 

Nadat het bod is geaccepteerd door de verkoper kan het voorlopig koopcontract worden getekend. Maar let op, de enige bepalende factor die het koopcontract voorlopig maakt is het voorbehoud van financiering. Hiermee bedoelt men dat wanneer voor een bepaalde datum geen daadwerkelijke aanbieding van een erkende geldverstrekker is ontvangen er het recht bestaat de koopovereenkomst te ontbinden.

 

Direct nadat het koopcontract is opgemaakt en ondertekent moet de koper met spoed een hypotheek offerte aanvragen. De hypotheek offerte kan aangevraagd worden bij een bank of via een tussenpersoon nadat een vergelijking is gemaakt in voorwaarden en aanbiedingen. De hypotheek offerte kent net als de koopovereenkomst een aantal voorbehouden. Pas wanneer de koper aan deze voorbehouden voldoet kan de hypotheek offerte definitief worden.

 

 

Hypotheek offerte

In de hypotheek offerte staan zoals gezegd enkele voorbehouden. Deze voorbehouden hebben betrekking op de aanvrager van de hypotheek en het onderpand. De aanvrager moet onder andere aantonen dat hij degene is die hij is. Het legitimatiebewijs mag geen rijbewijs zijn en moet gewaarmerkt en gedateerd worden door de hypotheekadviseur. Daarnaast moet de aanvrager van de hypotheek offerte zijn inkomen aantonen. Dat doet de aanvrager door een kopie van zijn salarisstrook, een kopie van zijn bankafschrift waarop de betaling binnen is gekomen en een werkgeversverklaring aan de hypotheekadviseur te overhandigen.

 

Het onderpand moet op waarde geschat worden door een erkend taxateur. In sommige gevallen stelt de hypotheekbank eisen aan de taxateur en het taxatierapport. Niet iedereen kan namelijk zo maar een taxatierapport uitbrengen. Het originele taxatierapport moet naar de hypotheekbank worden gestuurd. Dit rapport krijgt u niet meer terug ook wanneer de hypotheek geen doorgang kan vinden. Naast het taxatierapport wil de bank graag een kopie van de door beide partijen geaccepteerde koopovereenkomst en de naam en adresgegevens van een notaris waar de hypotheekakte zal gaan passeren. De notaris mag over het algemeen door de koper van de woning worden gekozen.

 

Een van de andere vereisten voor de hypotheek komt terug in de hypotheekvorm. Wanneer in de hypotheek offerte de geldverstrekker als vereiste heeft gesteld dat een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering wordt afgesloten, moet hiervan de acceptatiebevestiging naar de geldverstrekker worden toegestuurd. Pas wanneer het dossier volledig is zal het definitief worden beoordeeld. Over het algemeen kan een hypotheek aanvraag traject drie tot vier weken duren.