Wanneer u een hypotheek wilt afsluiten bij een bank, dan wordt er vaak gesproken over een bankgarantie. Maar wat is een bankgarantie voor een hypotheek eigenlijk? Een bankgarantie is eigenlijk een garantiestelling waar de hypotheekverstrekker verklaart een bedrag te zullen voldoen, indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Dit gebeurt alleen wanneer het koopcontract al gesloten is tussen de aan- en verkopende partij.

 

 

Een voorbeeld van een bankgarantie van een hypotheek

Om een duidelijk beeld te vormen, zal er nu een voorbeeld van een bankgarantie gegeven worden. Een hypotheekverstrekker staat altijd garant voor ongeveer 10% van de koopsom door middel van een bankgarantie.

 

Indien de koop van het huis na het verstrijken van de ontbindende voorwaarden niet doorgaat door de koper, dan zal de hypotheekverstrekker 10% van de koopsom overmaken naar de verkopende partij. Daarna zal de hypotheekverstrekker weer de 10% verhalen bij de koper.

 

Als u een woning koopt, dan zal er in de koopovereenkomst vermeld worden dat u voor een bepaalde datum zorg zult dragen voor een bankgarantie. Het is daarom belangrijk dat uw financieel adviseur op de hoogte is van deze data. Uw financieel adviseur kan er dan rekening mee houden en ervoor zorgen dat de hypotheekverstrekker op tijd de bankgarantie naar de notaris verzonden heeft.

 

Wanneer u een bankgarantie wilt, zult u een contragarantie moeten invullen. Met een contragarantie verklaart u eigenlijk dat wanneer uw hypotheekverstrekker deze bankgarantie moet betalen aan de verkopende partij en dat u daarna deze som geld weer aan de hypotheekverstrekker terugbetaalt.