Ongeacht wat de banken momenteel doen met de verhoging van de opslagen bij de variabele rente hypotheek blijft de hypothecaire geldlening gebaseerd op de Euribor hypotheekrente een zeer interessante hypotheekconstructie.

 

De lange termijnrente is momenteel in vergelijking tot het hoogste punt in historie laag. Dit wil zeggen dat er op basis van het verleden speling ontstaat. Het verschil tussen het verleden en uw portemonee is echter een aparte vergelijking. U leeft namelijk nu. En nu moet u de maand door zien te komen. In crisistijden is dat niet altijd even makkelijk.

 

De Euriborhypotheek kan extra speelruimte bieden. Maar denk erom, de Euribor hypotheekrente zal gaan stijgen. Deze dagelijkse vastgestelde rente kán namelijk bijna niet lager uitkomen. Hij moet dus wel omhoog.

 

Eén van de grootste redenen waarom de Euribor hypotheekrente momenteel zo laag staat heeft te maken met de steunmaatregelen van de Europese Centrale Bank om de Europese economie er (versneld) weer bovenop te krijgen. Het is niet meer dan logisch dat wanneer de economie weer aantrekt, dat deze steunmaatregelen onherroepelijk mondjesmaat zullen verdwijnen. De Euribortarieven zullen dan weer stijgen. Gelukkig betekent dit dan hoogstwaarschijnlijk ook dat de economie weer dusdanig is opgeknapt dat we ons minder zorgen hoeven te maken.

 

Wanneer u er op dit moment voor kiest een Euribor hypotheek af te sluiten is het verstandig extra te sparen voor het geval de Euribor hypotheekrente weer gaat stijgen. Wanneer u op deze manier te werk gaat krijgt u dus eigenlijk 'meer voor minder'. U betaalt nog steeds hetzelfde als wat u nu doet, maar door de winst als het ware te sparen kunt u versneld een deel van de hypothecaire geldlening aflossen. Iets om over na te denken...