Startershypotheek

De startershypotheek is geschikt voor starters op de woningmarkt. Het gaat hierbij vaak om jongere mensen die hun opleiding hebben afgerond en nu enkele jaren aan het werk zijn. Bij de startershypotheek zijn de maandelijkse lasten in het begin laag, maar worden later hoger. Men gaat er vanuit dat de kopers de hypotheeklasten kunnen blijven dragen, omdat er carrière wordt gemaakt en de inkomsten van de kopers door de jaren heen stijgen.

 

 

Annuïtaire hypotheek

Bij de annuïtaire hypotheek (of annuïteitenhypotheek) bestaat de hypotheeklasten uit twee delen: het aflossingsdeel en het rentedeel, waarbij het totaal van deze twee bedragen per termijn tot een vast termijnbedrag moeten leiden. Bij de annuïtaire hypotheek is het rentedeel erg hoog en het aflossingsdeel laag. Zo kan men in het begin van de looptijd optimaal gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Het rentedeel wordt tijdens de looptijd lager en het aflossingsdeel hoger. Door de inflatie en stijging van de inkomsten kan men de lasten blijven dragen.

 

 

Seniorenhypotheek of opeethypotheek

Voor senioren die een woning met overwaarde hebben, is de seniorenhypotheek of opeethypotheek in het leven geroepen. Hiermee kunnen zij in feite de overwaarde van de woning "opeten": zij kunnen er extra inkomsten uithalen en zo minder werken, of zelfs stoppen met werken.

 

 

Krediethypotheek

Een krediethypotheek geldt als een soort doorlopend krediet, met de woning als onderpand. U kunt gedurende de looptijd zowel geld aflossen als weer opnemen. Alleen over het opgenomen bedrag wordt rente berekend. Omdat u ook geld weer op kunt nemen beslist u zelf wat er met uw geld gebeurt. Realiseer u wel dat de rentetarieven bij de krediethypotheek niet kunnen worden vastgezet.

 

 

Overbruggingshypotheek

Met de overbruggingshypotheek overbrugt u de periode tussen twee koopwoningen. De overwaarde van de oude woning wordt gebruikt om (deels) de nieuwe woning te kopen. De overbruggingshypotheek wordt afgelost op het moment dat u de oude woning heeft verkocht. Bij deze constructie heeft u tijdelijk drie hypotheken: de hypotheek van het oude huis, de overbruggingshypotheek, en de hypotheek van het nieuwe huis. Realiseer u dat dit extra financiële risico's met zich mee kan brengen en dat de kosten voor een overbruggingshypotheek daarom vrij hoog zijn.