Een variabele rente hypotheek is een hypotheekvorm die zich kenmerkt doordat de te betalen rente iedere maand opnieuw wordt vastgesteld. Dit zorgt ervoor dat iedere maand de maandlasten van uw hypotheek kunnen schommelen. Wanneer u deze schommelingen met uw inkomen kunt dragen, vormt dit geen probleem. Echter, door de rare sprongen die de economie op dit moment maakt, is het niet altijd duidelijk te voorspellen hoe de nabije toekomst eruit ziet. Dat maakt de hypotheek met variabele rente een relatief gevaarlijke hypotheekvorm wanneer u hier geen rekening mee houdt.

 

Toch is het zo dat de variabele rente hypotheek, die ook wel Euribor Hypotheek wordt genoemd omdat deze gebaseerd is op het Europese tarief Euribor, voldoende kansen biedt voor gemotiveerde en standvastige consumenten. Wanneer u namelijk consequent maandelijks een deel van het rentevoordeel gebruikt om te sparen danwel de hypotheek te verlagen, dan maakt u optimaal gebruik van de lage rente en zorgt u er tegelijkertijd voor dat u wanneer de tijd tegenzit en de rente gaat stijgen een deel van de lening al naar beneden hebt gebracht zodat relatief lagere maandlasten gaan ontstaan.

 

Wanneer u echter de variabele rente hypotheek gebruikt om uw maandlast lekker laag te houden, zijn toekomstige stijgingen in de maandlast te verwachten. De Euriborrente staat momenteel erg laag. Dat wil zeggen dat de kans dat deze gaat stijgen groter is dan de kans dat deze rente gaat dalen. Als bezitter van een variabele rente hypotheek gaat u hier zeker in de toekomst iets van merken.