Hypotheken werden in het verleden vooral verstrekt met oog voor de toekomst, wat betekende dat iemand die in de komende jaren meer zou gaan verdienen een veel hogere lening voor de hypotheek los kon krijgen. Deze zogenaamde tophypotheken hebben intussen voor de nodige problemen gezorgd, zeker gezien de crisis die langere tijd heeft gespeeld. De gevolgen hiervan zijn dat veel mensen met een te hoge hypotheek zitten. Hoe komt dat? De oorzaken op een rijtje:

 

  • Banken hebben in het verleden te snel hypotheken af laten sluiten;
  • Veel menen konden ver boven hun budget een hypotheek nemen;
  • De kosten van de hypotheek namen in de loop der jaren toe, waardoor de maandlasten niet meer op te brengen waren.

 

 

Tophypotheken

Een hypothecaire lening betreft eigenlijk een schuld waarbij het huis als onderpand wordt genomen. Mocht de som van de schuld dan niet worden afgelost is altijd het huis er nog en kan de bank het huis verkopen om alsnog het geleende geld terug te krijgen. We spreken van een tophypotheek als mensen een lening af konden sluiten gebaseerd op drie tot zes keer hun jaarsalaris. Verwacht werd dat deze mensen in korte tijd veel meer zouden gaan verdienen. als op het moment waarop de hypotheek werd aangegaan. Al snel bleek dat deze hypotheek niet haalbaar was en heel veel mensen een veel te dure hypotheek hadden genomen.

 

 

Verwachtingen

De conclusie die getrokken werd bij het signaleren van de tophypotheken was dat veel banken zich baseerden op de verwachtingen van de toekomst. Een salaris dat in tien jaar tijd wel zes keer zoveel zou worden bleek in de meeste gevallen toch niet zo reëel. Omdat de hypotheek wel is mee gaan groeien aan de hand van dat salaris werden de maandelijkse lasten voor de meeste huizenkopers veel te zwaar en kwamen zij in grote problemen. Banken kijken vandaag de dag veel meer naar de huidige situatie en wordt dat als uitgangspunt genomen. Want ook voor de aanbieders van hypotheken is het niet prettig als een hypotheek niet wordt afbetaald.

 

 

Gevolgen

Mensen die in het verleden een zogenaamde tophypotheek afsloten om in een grotere woning te wonen dan eigenlijk binnen hun mogelijkheden paste, hebben met problematische gevolgen te maken gekregen. Omdat op een gegeven moment bleek dat er te weinig rendement was om de hypotheek af te lossen en maandlasten bleven stijgen, werden veel huizen door banken te koop gezet. De hypotheeknemers moesten hierdoor op zoek naar een nieuw onderkomen en kleiner te gaan wonen. Nog steeds staat een groot aantal huizen te koop, omdat mensen door de crisis minder snel een woning kopen.

 

 

Voorkomen

Een tophypotheek is makkelijker te voorkomen dan te genezen en zal in de toekomst ook zorgen voor meer rust. Het is natuurlijk leuk om in een groot huis te leven, maar het moet wel binnen de mogelijkheden passen. Zo’n tophypotheek sluit je vandaag de dag niet zomaar meer af, want banken en hypotheekverstrekkers hebben hun les geleerd en zijn een stuk voorzichtiger geworden. Om te voorkomen dat je per ongeluk toch een tophypotheek neemt en iedere maand vast komt te zitten aan hoge kosten raden we aan om een lening onder het maximum af te sluiten zodat je iedere maand geld overhoudt om ook onvoorziene kosten te kunnen betalen.