Het uitrekenen van de maximale hypotheek kan gedaan worden met medewerking van de experts op financieel gebied. Deze experts op financieel gebied werken meestal bij een hypotheekadvieskantoor en zijn altijd in het bezit van een vergunning afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten voor het geven van hypotheekadvies. De erkend hypotheekadviseur heeft voldaan aan de deskundigheidsvereisten die de wet hem oplegt. De erkend hypotheekadviseur is de expert op het gebied van financieel advies met betrekking tot hypotheken. Voor het uitrekenen van de maximale hypotheek kunt u contact opnemen met een erkend hypotheekadviseur. De erkend hypotheekadviseur staat vermeld in het register van de SEH wat op de website van deze SEH te raadplegen is.

 

 

Maatwerkhypotheek

De maximale hypotheek uitrekenen is vaak maatwerk. Steeds vaker is sprake van een zelfstandig ondernemer of een werksituatie waarmee in de standaard hypotheek producten geen rekening is gehouden. De maatwerkhypotheek is een product dat vooral door tussenkomst van het intermediair en de tussenpersonen is ontstaan. Veel intermediairs en tussenpersonen hebben zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in maatwerkproducten op verschillende gebieden. Zo zijn er intermediairs en tussenpersonen die zich richten op mensen met een BKR codering, zelfstandig ondernemers of mensen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

 

 

Hypotheekadviseur

De maatwerkhypotheek wordt door een hypotheekadviseur geregeld. Echter het uitrekenen van de maximale hypotheek is op basis van een maatwerkhypotheek een lastige zaak. Maatwerk zegt namelijk al dat de aanvraag eigenlijk niet past binnen het gebruikelijke stramien van hypothecaire financiering. De hypotheekadviseur kan in een oriënterend gesprek uiteenzetten wat de mogelijkheden zijn en kan een indicatie geven bij het uitrekenen van de maximale hypotheek. De hypotheekbank of geldverstrekker zal door middel van de hypotheekofferte duidelijk maken wat de aanbieding is die de klant zal krijgen.

 

 

Nationale Hypotheek Garantie

Wanneer sprake is van een aanvraag onder Nationale Hypotheek Garantie is het uitrekenen van de maximale hypotheek gemakkelijk. De voorwaarden en vereisten van de Nationale Hypotheek Garantie zijn strikt. Hiervan kan en mag niet worden afgeweken. De erkend en deskundig hypotheekadviseur kan met de adviessoftware uitrekenen wat de maximale hypotheek is die onder Nationale Hypotheek Garantie op basis van het inkomen of de jaarcijfers mogelijk is. Voor meer informatie over het uitrekenen van de maximale hypotheek neemt u contact op met een erkend hypotheekadviseur.