De consument komt in opstand! Dat is eigenlijk de perfecte manier om de huidige situatie op de woningmarkt te beschrijven. De afhankelijkheid van banken en andere geldverstrekkers voelt niet bij iedereen gemakkelijk. En dus merken de geldverstrekkers dat steeds vaker consumenten kiezen voor extra aflossingen. Een nieuwe trend die zichtbaar is, is dat de consument afstapt van flitsende producten zoals de beleggings- en levenhypotheek en overgaat naar het aflossen van de hypotheek tijdens de looptijd.

 

 

Annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek?

Er zijn twee wiskundige berekeningen die het aflossen van een lening mogelijk maken. Dit zijn de annuïteitenberekening en de lineaire berekening. Voor beide berekeningen bestaan voor- en nadelen. Elders op deze website wordt de annuïteitenhypotheek uitgebreid besproken. Dit artikel legt de focus meer op de lineaire hypotheek.

 

De lineaire hypotheek is een hypotheekvorm die zich kenmerkt doordat de totale leensom gedeeld wordt door het aantal maandtermijnen, zodat iedere termijn een gelijk aflosbedrag met zich meebrengt.

 

Deze berekeningsmethode zorgt ervoor dat de lineaire hypotheek aanvangt met hoge maandlasten. Er wordt immers een maandbedrag en rente over de totale lening betaald.

 

 

De duurste hypotheekvorm

De lineaire hypotheek wordt vaak gezien als de duurste hypotheekvorm. De lineaire hypotheek heeft in de beginperiode hoge maandlasten. Voor veel eigen woning bezitters is juist deze beginperiode een lastige tijd. Men staat vaak aan het begin van de carrière en inkomensgroei moet nog plaatsvinden.

 

 

Voor wie is de lineaire hypotheek geschikt?

De lineaire hypotheek is door de hoge beginlast uitermate goed geschikt voor mensen die op korte termijn stoppen met werken of een daling in het inkomen tegemoet zien. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer men met pensioen gaat, maar ook tweeverdieners die op termijn gezinsuitbreiding plannen. Ook wanneer de hypotheekrente aftrek op termijn wordt afgeschaft is het interessant op zo een kort mogelijke termijn de hypotheek lager te maken of zelfs af te lossen.

 

 

Snel, sneller of snelst?

De lineaire hypotheek is een duidelijke en overzichtelijke hypotheekvorm. Maandelijks wordt de lening lager en gedurende de looptijd is en blijft het maandbedrag onafhankelijk van wijzigingen op de financiële markten. Het is bij de lineaire hypotheek een zekerheid dat de hypotheek zal worden afgelost.

 

Wanneer men toch de maandlast van de lineaire hypotheek wat aan de hoge kant vindt, bestaan er mogelijkheden een combinatie in rente met de geldverstrekker af te spreken. Dit is een maatwerkhypotheek welke bestaat uit verschillende delen. Een deel van de hypotheek kent een variabele rente. Hiermee is voor dat deel van de hypotheek een zeer lage rentevergoeding verschuldigd. Dan, is er een deel van de hypotheek wat gebruik maakt van een lineair aflosschema. Door de lage rente op een deel van de variabele rente, kan de aflossing verhoogd worden, terwijl men nog steeds op een aantrekkelijk maandbedrag uitkomt. Als derde component van deze hypotheek kan een aflossingsvrije hypotheek (verplicht) gekoppeld aan een (bank)spaar of beleggingshypotheek worden afgesloten. Door op deze manier te werk te gaan lost u af, tegen lage rente, en maakt u optimaal gebruik van het belastingvoordeel. En mocht de variabele rente stijgen, dan kunt u er altijd voor kiezen dat deel van de geldlening om te zetten in een vaste rente. Realiseert u zich wel dat u door de lineaire aflossing al een deel van de hypothecaire geldlening heeft afgelost en dat daarmee de totale maandlast lager is.

 

 

Deskundig advies!

Wanneer u overweegt een maatwerkhypotheek af te sluiten doet u er verstandig aan een gesprek aan te gaan met een deskundig, maar vooral erkend hypotheekadviseur. Deze financieel adviseur is niet alleen op de hoogte van alle mogelijkheden die er in uw situatie bestaan, hij (of zij) is ook nog eens door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) bevoegd om financieel advies te geven.