Levensverzekeringen zijn jarenlang gebruikt om het terugbetalen van de hypothecaire geldlening te verzorgen. De overheid heeft met de hypotheekrente aftrek een situatie geschapen waar het aflossen van de hypotheek tijdens de looptijd helemaal niet aantrekkelijk is. Hoe hoger de lening, hoe hoger de aftrek. Verzekeraars hebben hiervoor de oplossing gevonden in de vorm van de levensverzekering die vermogen opbouwt gedurende de looptijd van de hypotheek.

 

Hoe werkt dit?

 

Een levensverzekering bestaat over het algemeen uit twee componenten. Een deel dat het overlijdensrisico afdekt, de zogenoemde risicoverzekering. En een deel dat kapitaalopbouw verzorgt. De totale premie die maandelijks wordt betaalt, wordt in een grote pot gestopt. Hieruit wordt een risicopremie voor het overlijdensrisico deel gehaald en de rest wordt voor u belegd. Zoals u zich kunt voorstellen is de risicopremie in de eerste maand van de 360 maanden (de looptijd van een hypotheek is over het algemeen 30 jaar = 360 maanden) het hoogst. Naarmate de tijd vordert, wordt de risicopremie lager en het belegbaar deel hoger. Deze berekeningsmethodiek is een van de oorzaken die ertoe bijdraagt dat in de eerste jaren van uw verzekering slechts een klein opbouwdeel voorhanden is.

 

Naast risicopremie en kapitaalopbouw worden kosten in mindering gebracht op de inleg. Zolang het beleggingsresultaat positief is, en dat is het jarenlang geweest, is er geen enkel probleem voor deze kosten. Wanneer echter het beleggingsresultaat tegenvalt of zelfs negatief uitvalt, dan worden deze kosten problematisch. Dit probleem is in de media benoemt als de 'woekerpolisaffaire'.

 

De woekerpolisaffaire heeft geresulteerd in compensatieregelingen die verzekeraars hebben aangeboden aan haar klanten. Deze compensatieregeling kan er soms voor zorgen dat de woekerpolis wordt stopgezet. Wanneer dit het geval is en de polis is verpand aan de hypothecaire geldlening steekt de hypotheekbank daar een stokje voor. U mag namelijk deze polis helemaal niet loskoppelen zonder toestemming van de hypotheekbank!

 

Wanneer u een levensverzekering heeft en deze wilt ontkoppelen van de hypotheek, zult u daar toestemming van de hypotheekbank voor moeten hebben. Stopt u met het betalen van de premie zonder dit te melden aan de hypotheekbank, dan kan deze in het ergste geval besluiten uw woning te veilen en u het huis uit te zetten. Niet de bedoeling. Want het kan ook anders. Wanneer u toestemming vraagt aan de hypotheekbank de levensverzekering (woekerpolis) te ontkoppelen, dan zal de hypotheekbank vaak een andere vorm van 'dekking' willen ontvangen. Pas wanneer de nieuwe dekking aan de hypotheekbank is verpand kunt u de oude dekking opheffen. Wat deze nieuwe dekking is kan de hypotheekadviseur u uitleggen, dit verschilt namelijk van bank tot bank. Kijk er niet gek van op wanneer uw woning ineens opnieuw getaxeerd moet worden en u een geheel nieuw hypotheektraject ingaat...