De ZZP'er is een risicofactor. De aansprakelijkheid van de ondernemer in privé is over het algemeen een te groot risico voor iedere geldverstrekker. Hoewel menigeen dit fenomeen volledig over het hoofd ziet, is het een van de eerste stappen die de ZZP'er kan nemen om zijn onderneming ook naar de buitenwereld het serieuze aspect mee te geven. De overstap naar de BV structuur is niet alleen een fiscale overweging. Er komt steeds mee bij kijken. Met name juridisch.

 

Hoewel er voor ZZP'ers aantrekkelijke en interessante producten worden gemaakt, is het nog steeds maar de vraag of de ondernemer kan voldoen aan de eisen voor de goedkeuring van deze hypotheekvormen. De ZZP hypotheek vraagt namelijk om jaarstukken, risicomijdende informatie, soms zelfs een ondernemingsplan en allerlei informatie die een duidelijk beeld geeft van de onderneming. Daarbij moet de ondernemer bij de ZZP hypotheek minimaal drie jaar actief zijn als ondernemer. En dat moet ook nog eens worden aangetoond aan de hand van positieve jaarcijfers.

 

 

Een hypotheek voor ZZP'ers met een BKR registratie

Bij het BKR worden betalingsachterstanden en betalingsproblemen extra zorgvuldig geregistreerd. Dit wordt gedaan naast de standaard registraties van leningen, kredieten en (sommige) abonnementen. Met een achterstandscodering is het voor vrijwel iedereen onmogelijk om een hypotheek, abonnement of krediet af sluiten.

 

Wanneer u als ZZP'er bij het BKR geen achterstandscodering heeft maar een registratie is het zaak een dossier op te bouwen wat uw betrouwbaarheid als debiteur aantoont. Samen met uw boekhouder of accountant is het mogelijk een uitdraai te maken van uw debiteuren en crediteurenlijst. Dit toont aan hoe de inkomende en uitgaande betalingen binnen uw bedrijf verlopen.

 

De ZZP hypotheek heeft alles te maken met het verkleinen van het risico voor de geldverstrekker. Hoe meer u kunt aantonen dat geldverstrekking richting uw onderneming geen risico vormt, hoe eerder de geldverstrekker geneigd zal zijn om met u in zee te gaan. Ook wanneer er sprake is van een BKR registratie.