Hypotheken zijn sinds deze bestaan volledig gericht op consumenten die werkzaam zijn in loondienstverband, dus als werknemer. Bij het bepalen van de voorwaarden voor hypotheekverstrekking is eigenlijk niet verder nagedacht dat er ook wel eens hele groepen freelancers, langdurige uitzendkrachten en ondernemers bestaan die op een andere manier moeten worden bekeken voor het verstrekken van een hypotheek. Helaas. Want het maakt het aanvraagtraject voor de hypotheek voor ZZP ondernemers er niet makkelijker op.

 

Hoewel de overheid met nieuwe regelgeving wil komen om de ZZP ondernemer tegemoet te komen bij de aanvraag van een ondernemershypotheek, druist dit aan alle kanten in tegen het risicobeleid dat DNB, AFM en daarmee de geldverstrekkers in Nederland doorvoeren.

 

Vanuit het oogpunt dat alles mogelijk was, is een vastgoedbubbel en daarmee vastgoedcrisis in Nederland ontstaan. Dit heeft bijgedragen aan een situatie waar steeds meer consumenten vastzitten in hun eigen woning. Door torenhoge schulden, die in sommige gevallen zelfs hoger zijn dan de waarde van de woning, is het onmogelijk geworden de hypotheek over te sluiten en zelfs de woning te verkopen.

 

Serieuze en professionele ZZP-ondernemers die hun zaken op orde hebben, kunnen sinds jaar en dag gewoon een hypothecaire geldlening aanvragen en deze toegewezen krijgen. Het aanvraagtraject van een ondernemershypotheek verschilt op een aantal punten van dat bij werknemers in loondienst. Daar waar bij de particuliere hypotheek een bewijs van het inkomen en de bestendigheid hiervan voldoende is, dient de ondernemer aan te tonen dat de afgelopen drie jaren een positief bedrijfsresultaat is behaald. De mate waarin dit resultaat positief was, bepaald de maximale hoogte van de hypothecaire geldlening.

 

Jaarcijfers over de afgelopen drie jaren zijn een harde eis voor de geldverstrekker. Heeft u deze niet, dan kunt u beter nog maar even doorwerken, de onderneming nog sterker uitbouwen, want het hypotheek aanvraagtraject wordt, zeker nu, alleen maar strakker en strenger.

 

Iedere geldverstrekker denkt risicomijdend. Het is daarom een goed idee alle risico’s in uw onderneming te benoemen en deze te minimaliseren, te verzekeren of zelfs te verwijderen. Risico’s die ontstaan binnen een onderneming kunnen betrekking hebben op het juridisch risico, het financieel risico en risico van continuïteit van de onderneming. Wanneer u deze risico’s heeft kunnen uitsluiten, en een positief en blijvend resultaat kunt aantonen zal een geldverstrekker snel geneigd zijn akkoord te gaan met uw hypotheekaanvraag.