Het Nederlands hypotheekrecht is gebaseerd op zekerheid. Deze zekerheid ontstaat doordat de geldverstrekker de gefinancierde woning als onderpand voor de lening krijgt. In de Nederlandse wet is geregeld dat wanneer de woning in onderpand gegeven wordt, de geldverstrekker zonder tussenkomst van een rechter kan overgaan tot executoriale verkoop van de woning wanneer de schuldenaar zijn betalingsverplichtingen richting de geldverstrekker niet nakomt. Omdat deze zekerheid voor de geldverstrekker op deze wijze is geregeld en dus groot is, kan men op basis van de (executie)waarde van de woning vaak 25% meer lenen. In andere landen is sprake van een andere situatie. Hypotheekrecht in het buitenland heeft betrekking op de regels en wetgeving die aldaar van kracht is. Het is dus niet zonder meer te zeggen wat de exacte vereisten zijn voor het financieren van een woning in het buitenland met een hypotheek. Over het algemeen is wel te zeggen dat er maar weinig geldverstrekkers, zowel lokaal in het land waar u de woning wilt aankopen als nationaal waar de geldverstrekker moeite zal hebben met het uitwinnen van zijn vordering wanneer u onverhoopt de lening niet terug kunt betalen, zijn die meer dan de waarde van de buitenlandse woning zullen financieren. In de meeste gevallen financiert een lokale bank in het buitenland voor buitenlanders slechts 60 tot 80% van de aankoopsom. Een mogelijkheid kan zijn de overwaarde op uw eigen woning in Nederland op te nemen en de hypotheek te verhogen. Het Nederlands onderpand dient dan als onderpand voor de Nederlandse geldverstrekker. De Nederlandse geldverstrekker heeft het recht van parate executie op de eerste eigen woning in Nederland en kan in incidentele gevallen ook een extra recht van zekerheid op het buitenlands vastgoed verlangen.

 

 

Buitenland hypotheek

Een buitenland hypotheek is een maatwerkproduct. Zoals reeds aangegeven bestaat in verschillende landen verschillende wet- en regelgeving op het gebied van hypotheekrecht, executie en vastgoedfinanciering. Dit maakt het voor de niet gespecialiseerde tussenpersoon of geldverstrekker lastig om de financiering van de buitenland hypotheek in goede orde te regelen. Veelal worden de mogelijkheden van een lage rente bij een buitenlandse geldverstrekker over het hoofd gezien of kent men de voorwaarden waaronder buitenlandse financiering geregeld kan worden niet. Een deskundig specialist in buitenland hypotheken is bij dit soort maatwerkproducten aan te raden.

 

 

Overwaarde en de tweede woning

In veel gevallen adviseert een Nederlandse geldverstrekker of tussenpersoon de huidige overwaarde van uw eigen woning op te nemen. De consequenties hiervan zijn onder andere dat de opgenomen overwaarde niet in aftrek op de inkomstenbelasting kan worden gebracht en dat de hypotheek vaak een stuk duurder wordt. Het aflossen van een box 3 lening is niet alleen gewenst maar vaak ook met het zicht op de toekomst vereist. De meest ideale aflossingsvariant voor een hypotheek die gebaseerd is op de overwaarde van een Nederlandse woning is de lineaire hypotheek. In het begin van de looptijd van een lineaire hypotheek betaald u veel aflossing en daalt de hoofdsom waardoor de renteverplichting minder wordt.

 

 

Deskundig hypotheekadvies

Geld lenen kost geld en het bepalen van de ideale hypotheek voor uw woning in het buitenland is absoluut maatwerk. In veel maatwerkgevallen zal een hypotheek bij een lokale buitenlandse bank worden aangevuld met de opname van een deel van de overwaarde op het Nederlands vastgoed. Hierdoor bereikt men regelmatig de meest ideale verdeelsleutel in rente, voorwaarden en maandlast. Let goed op bij het benaderen van de juiste tussenpersoon of deze tussenpersoon daadwerkelijk over voldoende kennis van zaken beschikt.