Hypotheek BKR registratie

Het BKR registreert kredieten, leningen en aanverwante producten. Dit doet zij om enerzijds overkreditering bij de consument te voorkomen en anderzijds geldverstrekkers duidelijke informatie te verschaffen over het betaalgedrag van consumenten. Het BKR geeft geen advies over het verstrekken van kredieten, leningen, hypotheken of abonnementen. De registratie bij het BKR heeft betrekking op de hoogte van kredieten, leningen en abonnementen alsmede het bijbehorend betalingsgedrag van de geregistreerde consument. Op basis van dit geregistreerde betalingsverleden kan een geldverstrekker of aanbieder van een abonnement een keuze maken om wel of geen lening, krediet, hypotheek of abonnement aan te bieden.

 

 

Bureau Krediet Registratie

Het Bureau Krediet Registratie is gevestigd in Tiel en houdt zich bezig met het aanleggen van het Centraal Krediet Informatiesysteem. Hierin zijn gegevens opgenomen van consumenten die in het bezit zijn van een of meerdere kredietfaciliteiten of abonnementen. De registratie houdt een aantal zaken in. Zo is zichtbaar welke consument een krediet heeft en wat het betaalgedrag op dit krediet van deze klant is. Een correct afgesloten krediet, dat correct n volgens afspraak is afgelost, kan voor een geldverstrekker een indicatie zijn dat de consument betrouwbaar is en dat het risico voor het uitlenen van geld laag is. Anderzijds kan een achterstandscodering betekenen dat de consument een slechte betaalmoraal heeft.

 

 

BKR hypotheken

Wanneer de consument in het verleden een codering in het Centraal Krediet Informatiesysteem heeft opgelopen, blijft deze codering na aflossing nog een lange periode zichtbaar. Een codering wordt slechts aangebracht indien sprake is van een achterstand, kwijtschelding of schuldsanering van de betreffende consument. Normalitair zal kredietverlening in combinatie met een BKR codering niet plaatsvinden. Ook BKR hypotheken worden in principe niet gehonoreerd. Dit zorgt er voor dat wanneer een consument met een negatieve registratie in het BKR register toch een hypotheek wil aanvragen, dit automatisch een maatwerkhypotheek gaat worden. Maatwerkhypotheken worden verstrekt door hypotheekbanken die een specialisatie hebben op het gebied van maatwerk. In veel gevallen komt dit maatwerk naar voren in de vorm van een hogere bemiddelingsvergoeding en een hoger rentetarief.

 

BKR hypotheken worden slechts verstrekt wanneer een duidelijke motivatie kan worden gegeven over het ontstaan van een registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Over het algemeen zijn slechts lichte registraties of landelijke bekende problematiek zoals aandelenlease constructies van Dexia bank een reden om toch een BKR hypotheek te verstrekken.

 

Voor deskundig advies over BKR hypotheken gaat u naar een specialist op dit gebied. Deze specialist weet wat wel en wat niet mogelijk is. Wanneer u openstaande kredieten of openstaande betalingsachterstanden heeft, is zelfs een BKR hypotheek niet mogelijk.