Voor de financiering van de aankoop van een recreatiewoning zijn verschillende mogelijkheden. De meest gebruikelijke methode om een hypotheek voor een recreatiewoning te regelen is door de overwaarde op de eigen woning te belenen. In sommige gevallen wil de geldverstrekker op zowel de eigen woning als de recreatiewoning het hypotheekrecht vestigen, in andere gevallen is de hypotheek op de eigen woning alleen voldoende.

 

Er zijn slechts enkele geldverstrekkers met bepaalde hypotheekvormen die een volledige hypotheek op een recreatiewoning willen vestigen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het tijdelijk karakter van de bewoning en het ontbreken van een gemeentelijke permanente woonvergunning. De geldverstrekkers die wel een hypotheek op een recreatiewoning willen vestigen doen dit vaak voor slechts een gedeelte van de (executie)waarde. Wanneer de aanvrager van de hypotheek d beschikking heeft over deze eigen middelen hoeft dit geen probleem te vormen.

 

 

Tweede hypotheek

Omdat het aanvragen van een hypotheek en de uiteindelijke toekenning van de hypothecaire geldlening op een recreatiewoning een lastige zaak kan zijn, is het aanvragen van een tweede en dus verhoogde hypotheek op de huidige eerste eigen woning een reële mogelijkheid. Omdat alleen een hypothecaire geldlening voor de aanschaf, verbetering of verbouwing van de eerste eigen woning die gebruikt wordt voor bewoning een recht op hypotheekrente aftrek kan geven wordt de rente die betaalt moet worden over het hypotheekdeel dat gebruikt is voor de aanschaf van de recreatiewoning niet in de hypotheekrente aftrek meegenomen. Het voordeel van de hypotheek op basis van de overwaarde van de eerste eigen woning opnemen beperkt zich dus tot de lage rente die geldt voor eigen woning hypoheken.

 

 

Hypotheekadvies

Hypotheekadvies voor de aanschaf en financiering van een recreatiewoning kan bij een specialist in dit soort hypotheken worden ingewonnen. Niet iedere geldverstrekker en tussenpersoon heeft ervaring en kennis van de markt van recreatiewoningen.