Momenteel met een economische crisis en veel ondernemers die het zwaar hebben wordt de zelfstandig ondernemer eigenlijk dubbel gestraft. De ondernemer voelt de crisis in de meeste gevallen nu behoorlijk in zijn portemonnee. Wanneer deze ondernemer ook een hypotheek heeft, wordt het een en ander helemaal een vervelend en lastig verhaal. Want omzetten, afsluiten of oversluiten is er op dit moment maar voor een beperkt aantal ondernemers bij.

 

Maar het bovenstaande weet u natuurlijk al. Hoe kunt u als ondernemer hier zo goed mogelijk mee omgaan. Allereerst wil een geldverstrekker, ongeacht het doel van de financiering, zijn risico op default beperken. In het huidig economisch klimaat is het risico aan meerdere kanten groot. Zowel de waarde van vastgoed staat onder druk. De fiscale voordelen als gevolg van de hypotheekrente aftrek dreigt ten einde te komen. En niet te vergeten veel banen en helaas daarmee ook opdrachten voor ondernemers staan op de tocht. De financieel economische situatie is wel eens beter geweest.

 

Als ondernemer weet u natuurlijk dat banken en andere geldverstrekkers risicomijdend denken. Dat is voor u als ondernemer natuurlijk niet anders. En deze denkwijze kan wel eens in uw voordeel werken wanneer u de hulp van een geldverstrekker nodig heeft. U kunt namelijk een dossier opbouwen wat uw kredietwaardigheid voor nu en in de toekomst grotendeels kan waarborgen. Wanneer een geldverstrekker zekerheid zoekt, geef hem dit dan ook. Hoe? Door verschillende zekerheden aan te tonen.

 

 

Zekerheden in het heden

Uw huidige onderneming dient de rentelast en aflossing te garanderen. Dat wil zeggen dat een goedgevulde klantenportefeuille kan aantonen dat u in ieder geval op dit moment voldoende solvabel bent om de maandlast te betalen.

 

Ook uw accountant kan in een verklaring aangeven dat hij op basis van de resultaten die u in het verleden heeft behaald, in combinatie met de gevulde portefeuille een bepaalde verwachting heeft.

 

Wanneer u een diploma heeft wat te koppelen is aan een werkkring die u een bepaald inkomen kan garanderen, kan ook dit voor de geldverstrekker meespelen bij het vellen van een oordeel.

 

 

Zekerheden uit het verleden

Zekerheden uit het verleden hebben betrekking op uw betaalmoraal en uw ondernemersvaardigheden. Uw betaalmoraal kan worden bekeken aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn bij het BKR in Tiel. Maar als ondernemer kunt u deze BKR uitdraai versterken door uw leveranciers te vragen te beschrijven hoe zij uw betaalmoraal waarderen.

 

Naast de betaalmoraal is aan de hand van jaarcijfers aan te tonen wat uw vaardigheden als ondernemer uitgedrukt in omzet over de afgelopen jaren zijn. Over het algemeen wil de geldverstrekker de jaarstukken van de afgelopen drie jaren, samen met de aangifte IB van u ontvangen.

 

 

Zekerheden richting de toekomst

De goedgevulde klantenportefeuille, een duidelijk marketing- of ondernemersplan, doorlopende contracten of abonnementen. Het zijn indicaties dat u de toekomst positief tegemoet kunt zien. Voor een geldverstrekker kunnen ook dit redenen zijn over te gaan tot kredietverstrekking.