Een hypotheek op een woning aanvragen

Bij het aanvragen van een hypotheek op een woning zult u in eerste instantie een oriënterend gesprek met een hypotheekadviseur moeten voeren. Dit gesprek wordt een hypotheekgesprek genoemd. In dit hypotheekgesprek wordt er niet alleen gekeken naar uw financiën, maar ook zeker naar uw persoonlijke wensen en voorkeuren. Misschien gaat u samenwonen met een partner en zult u beiden de hypotheeklasten gaan dragen. Dit maakt de mogelijkheden groter. Verder is het wel van belang dat de hypotheekadviseur rekening houdt met eventuele kinderen die komen als een jong stel een hypotheek op een woning aanvraagt. Hierdoor kan zij een bepaalde tijd niet werken en daardoor zijn er gedurende die tijd ook minder inkomsten.

 

Wanneer de hypotheekadviseur een profiel heeft geschetst van u en uw eventuele partner, kan er worden overgegaan tot het vergelijken van verschillende aanbiedingen die de geldverstrekkers doen. In deze fase is het belangrijk dat u alvast weet met welke verplichte verzekeringen u te maken krijgt en welke documenten u moet toesturen naar de geldverstrekker wanneer u akkoord gaat met een bepaald aanbod. Wanneer u geïnteresseerd bent in een aanbod, kunt u via de hypotheekadviseur een hypotheekofferte aanvragen bij de geldverstrekker.

 

Wanneer de hypotheekofferte binnen is bij de hypotheekadviseur dan zal hij deze offerte aan u voorleggen. De hypotheekofferte heeft een beperkte geldigheid. Zorg er dus voor dat wanneer u de hypotheekofferte wilt ondertekenen dat u weet welke documenten u naar de geldverstrekker moet toezenden. Zo verliest u niet onnodig veel tijd en weet u zeker dat u de hypotheekofferte op tijd ondertekend terugstuurt.

 

Nadat de hypotheekofferte is ondertekend moet u de bewijsstukken naar de geldverstrekker sturen. Bewijsstukken zijn bijvoorbeeld een legitimatiebewijs, het arbeidscontract, loonstroken en bewijzen dat u bepaalde verzekeringen heeft afgesloten. Wanneer deze bewijsstukken door de geldverstrekker worden goedgekeurd wordt een hypotheekakte opgesteld. Deze hypotheekakte wordt door beide partijen - de geldverstrekker en de consument - ondertekend bij de notaris. Pas daarna is het aanvragen van de hypotheek op de woning voltooid.

 

 

Hoe lang duurt het aanvragen van een hypotheek op een woning?

We kunnen er over het algemeen vanuit gaan dat het aanvragen van een hypotheek op een woning toch minstens enkele weken in beslag neemt. De tijd gaat hem vooral zitten in het afsluiten van verplichte verzekeringen en het heen en weer sturen van documenten.