Het berekenen van een hypotheek kan gedaan worden met de hypotheek advies software van de financieel of hypotheekadviseur. Tijdens het financieel advies gesprek neemt de hypotheekadviseur ook alle bijproducten met u door. Met bijproducten worden verzekeringen en kapitaalopbouw bedoelt. Bij een hypotheek leent men geld wat na over het algemeen een lange tijd pas hoeft te worden terugbetaald. Bij het hypotheken berekenen dient men, om een vertekend beeld te voorkomen, rekening te houden met alle producten die bij de hypotheek horen.

 

 

Maximale hypotheek

De maximale hypotheek berekenen is gebaseerd op de hoogte van het inkomen. De afspraak tussen geldverstrekkers, overheid en hypotheekadviseurs is dat ter voorkoming van financiële problemen en overkreditering is dat slechts een bepaald percentage van het inkomen aan de hypotheek mag worden besteed. Bij een hoge rente kan dus minder worden geleend op hetzelfde inkomen dan bij een lage rente. Dit is een van de verklaringen waarom de maximale hypotheek nogal eens in hoogte kan schommelen. Hypotheken berekenen kan op verschillende momenten dus sterk verschillen.

 

 

Hypotheekrente berekenen

De hypotheekrente is de rente die een geldnemer aan de geldgever moet betalen voor het uitgeleende hypotheekgeld. De bruto hypotheekrente berekenen op maandbasis kan door de jaarlijkse effectieve hypotheekrente te delen door het aantal maanden dat in het jaar hypotheekrente betaald moet worden. Wanneer men de netto hypotheekrente wil berekenen zal op de bruto hypotheekrente, het belastingtarief van de geldnemer – na inachtneming van het eigenwoningforfait - in mindering moeten worden gebracht.

 

 

Geld lenen kost geld

Een hypotheek is niets anders dan een lening of krediet voor een gedane aankoop. Het voordeel bij een hypotheek is dat de woning als onderpand dient en dus een lage hypotheekrente in rekening kan worden gebracht. Geld lenen op iedere manier kost geld.