Hypotheek aanvragen is een incidentele gebeurtenis bij velen. Omdat een en ander niet op regelmatige basis voorkomt en de regels in de financiële branche regelmatig wijzigen is deskundig advies van een erkend financieel adviseur aan te raden. De financieel adviseur met als specialisatie hypotheekadvies kan helpen bij het bepalen van de exact op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de consument afgestemd hypotheekadvies en kan daarna helpen met het aanvragen van de hypotheek bij de gekozen geldverstrekker. Het aanvragen van een hypotheek kan in Nederland bij verschillende geldverstrekkers. Deze geldverstrekkers kunnen verschillende voorwaarden en tarieven hanteren. Dit zorgt er voor dat financieel advies van de deskundig hypotheek adviseur bij het aanvragen van de hypotheek een grote hoeveelheid aan tijd en moeite kan besparen.

 

 

De financieel adviseur

De financieel adviseur moet voldoen aan bepaalde kwaliteitsvereisten om in aanmerking te komen voor een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Door deze vergunning mag de financieel adviseur particulieren bijstaan bij allerhande vragen en problemen op financieel gebied. De financieel adviseur kan zich specialiseren en moet per onderwerp aan aparte deskundigheid vereisten voldoen. De financieel adviseur kan zich bekwamen in onder andere schadeverzekeringen, pensioenen, levensverzekeringen, beleggingen, hypotheken en kredieten. Om het financieel advies in de breedste zin van het woord te mogen geven dient de financieel adviseur in het bezit te zijn en te blijven van erkende diploma’s. Jaarlijks moet de financieel adviseur zijn deskundigheid op niveau houden door het behalen van punten voor de permanente educatie. Deze punten moet de financieel adviseur doorgeven aan de bevoegde autoriteiten zoals de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs en de Autoriteit Financiële Markten. Wanneer de financieel adviseur de permanente educatie punten niet behaald kan dit resulteren in een verwijdering van de vergunning uit de registers. De financieel adviseur mag dan zijn beroep niet meer uitoefenen. De Nederlandse overheid begint steeds meer in te zien dat financieel advies aan particulieren onder andere door de complexiteit van regelgeving en productsoorten streng bewaakt moet worden. De deskundigheidsvereisten en de controle op de financieel adviseur vanuit organisaties als SEH en AFM kan bijdragen aan een veiligere en zekere markt voor financieel en hypotheekadvies aan particulieren.

 

 

Financieringsvoorbehouden

In het financieringstraject van een eigen woning zijn enkele financieringsvoorbehouden opgenomen. Het eerste financieringsvoorbehoud wordt genoemd in het voorlopige koopcontract waar het financieringsvoorbehoud wil zeggen dat wanneer de koper voor een bepaalde datum geen aanbieding voor een hypotheek van een erkende geldverstrekker kan krijgen, hij de koopovereenkomst zonder verdere kosten kan ontbinden. De fatale datum waarvoor de aanbieding voor een hypotheek door de klant moet zijn ontvangen is hierin bepalend. In de hypotheekofferte waarin de formele aanbieding tot financiering van de eigen woning door de geldverstrekker wordt gedaan is sprake van meerdere financieringsvoorbehouden. Deze financieringsvoorbehouden hebben betrekking op de door de consument in te leveren stukken zoals onder andere identiteitsbewijzen, salarisgegevens en de gegevens van het onderpand. De hypotheekofferte kan door de geldverstrekker worden ingetrokken wanneer de consument de financieringsvoorbehouden niet of slechts gedeeltelijk kan aanleveren. Een advies is altijd om de fatale datum van het financieringsvoorbehoud in de koopakte goed in de gaten te houden en wanneer de geldverstrekker de hypotheek nog niet finaal akkoord heeft gegeven met de verkoper van de woning in overleg te gaan met als doel de datum van het financieringsvoorbehoud in de koopakte te verplaatsen naar een datum in de toekomst.