Kosten koper berekenen

De kosten koper zijn de uitgaven die u eenmalig moet doen bij het kopen van een huis. Vaak rekent men de kosten koper op tien procent van de hoofdsom van de woning, maar de kosten koper is afhankelijk van welke diensten u afneemt. Wanneer u bijvoorbeeld niet met een makelaar te maken heeft, dan zult u ook geen makelaarskosten betalen.

 

De kosten koper kan de volgende kosten omvatten:

 

  • Makelaarskosten
  • Nationale Hypotheek Garantie
  • Bankgarantie
  • Taxatiekosten
  • Kosten bouwkundig rapport
  • Overdrachtsbelasting
  • Afsluitkosten hypotheek
  • Afkopen erfpacht

 

 

Maandelijkse hypotheeklasten berekenen

Wanneer u de maandelijke lasten van de losse onderdelen van de hypotheek bij elkaar optelt kunt u de maandelijkse hypotheeklasten berekenen. Soms bestaat de hypotheek alleen uit rente en aflossing. Bij een aantal hypotheekvormen is er ook een verzekering aan de hypotheek gekoppeld. Wanneer u al deze kosten meeneemt in uw berekening kunt u de bruto maandlasten uitrekenen. Als u daarbij de hypotheekrenteaftrek meeneemt voor het deel waar u aanspraak op kunt maken, dan kunt u tot de netto maandlasten komen.

 

 

Maximale hypothecaire lening berekenen

Met een online hypotheekcalculator kunt u bij de verschillende geldverstrekkers uw maximale hypothecaire lening berekenen. Een primaire rol speelt uw inkomen. Geldverstrekkers zullen vaak ook een vast dienstverband als voorwaarde stellen. Een andere rol speelt de executiewaarde van de woning. De woning geldt immers als onderpand. De geldverstrekker zal de woning verkopen als u niet meer kunt voldoen aan uw betalingsverplichtingen. Om het verlies te minimaliseren bij gedwongen verkoop zal de geldverstrekker nooit meer dan 125% van de executiewaarde van het huis uitlenen.