Bij het afsluiten van een eerste hypotheek komen veel zaken kijken. De juiste voorlichting is bij een eerste hypotheek belangrijk. De keuze voor een eerste hypotheek is vaak bepalend voor een langere termijn. Een hypotheek heeft over het algemeen een looptijd van dertig jaar. Binnen deze periode van dertig jaar kan de klant een keuze maken voor een rentefixatie, wat wil zeggen dat de klant zelf kan kiezen hoe lang hij een zelfde rente wil betalen. Over het algemeen is van toepassing dat de lengte van de renteperiode grotendeels bepaald hoeveel men maandelijks moet gaan betalen.

 

 

Hypotheek

Een hypotheek is een zakelijk zekerheidsrecht. Dit wil zeggen dat de geldverstrekker in ruil voor de woning een financiering verstrekt. Door het zekerheidsrecht van hypotheek mag de geldverstrekker zonder tussenkomst van de rechter het onderpand en dus de woning verkopen wanneer de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. De geldverstrekker zal in geval van wanbetaling de woning op de executieveiling verkopen. Het kan zijn dat de woning op de executieveiling minder in waarde op zal brengen dan de werkelijke waarde van de woning. In dat geval blijft er een restschuld over. Deze schuld zal door de klant moeten worden betaald.

 

Een hypotheek wordt in het spraakgebruik veel gebruikt als de lening. De lening moet ooit aan de geldverstrekker worden terugbetaald. Dit kan tijdens de looptijd maar ook aan het einde van de looptijd. Manieren om de hypotheek terug te betalen zijn direct aflossen, sparen en beleggen.

 

 

Een huis kopen

Een huis kopen kan in veel gevallen via een makelaar. Een makelaar is een bemiddelaar tussen kopers en verkopers op de huizenmarkt. In sommige gevallen is de makelaar ook hypotheekadviseur waardoor de makelaar naast koop en verkoopadvies ook financieel advies kan geven.

 

Het kopen van een huis doen koper en verkoper door een voorlopig koopcontract te sluiten. In dit koopcontract voor het kopen van een huis staan de voorwaarden waaronder de koop is gesloten, de onderpandgegevens, de gegevens van koper en verkoper en de ontbindende voorwaarden. De belangrijkste ontbindende voorwaarde is het financieringsvoorbehoud. Dit wil zeggen dat wanneer de koper voor een bepaalde datum zijn hypotheek niet geregeld kan krijgen, hij de koop kosteloos mag ontbinden.

 

 

Hypotheekproces

Het hypotheekproces voor het kopen van een eerste eigen woning bestaat uit het volgende stappenplan:

 

  • Koopcontract tekenen
  • Hypotheekofferte aanvragen
  • Woning laten taxeren
  • Voorbehouden en hypotheekofferte naar de geldverstrekker toesturen
  • Notaris inschakelen
  • Eigendomsoverdracht bij de notaris