Het is voor veel ondernemers een lastige zaak de hypotheek inzichtelijk te krijgen en zelfs om deze bij een geldverstrekker in orde te maken. Alles heeft te maken met de aparte manier waarop wordt bepaald of de ondernemer kredietwaardig is en of deze in de toekomst in staat zal zijn de rentebetalingen en aflossing te garanderen.

 

Voor ondernemers die zelf het een en ander willen optimaliseren voordat zij overgaan tot aanvraag van een hypotheek bestaan er legio mogelijkheden om de onderneming op een manier in te richten dat het risico dat de ondernemer zelf en daarmee dus ook de geldverstrekker loopt tot een minimum te beperken.

 

 

Wat kan je doen als ondernemer om het risico in de onderneming te beperken?

Ten eerste is het juridisch risico van de onderneming een gegeven waar met name ZZP'ers met gemak overheen stappen. De eenmanszaak en VOF zijn gewoonweg gevaarlijke ondernemingsvormen. Toch lijkt het wel alsof geen enkele KVK of starterscoach voor deze risico's waarschuwt. Banken en andere geldverstrekkers zijn zich erg bewust van de gevaarlijke ondernemingsvormen en gebruiken dit vaak als motivatie om een lening, krediet of hypotheek - zowel zakelijk als privé - af te wijzen. De Besloten Vennootschap toont niet alleen aan dat de ondernemer het ondernemerschap serieus neemt, het zorgt daarnaast voor een duidelijke scheiding tussen het zakelijk en privé vermogen. Een aanrader voor iedere ondernemer die zijn onderneming serieus neemt.

 

Veel ondernemers richten - zonder zich hier bewust van te zijn - hun onderneming in op basis van 'korte ritten'. Dit wil zeggen dat na iedere opdracht een volgende opdracht moet worden binnengehaald, waarbij betaling dus afhankelijk is van de opdrachtgever en daarmee ook direct de facturatie en bijbehorende betaling slechts eenmalig plaatsvindt. De oplossing hiervoor kan liggen in het bedenken van een alternatieve betaalstructuur in de vorm van een abonnement. Voor de ondernemer een grote zekerheid op inkomen. Een geldverstrekker zal dit zeker meenemen in zijn besluit.