Het overbruggingskrediet is een hypotheekvorm die u voor een beperkte duur kunt aanspreken wanneer u onverhoopt tijdelijk twee hypotheken heeft. Dit is problematisch omdat uw nieuwe hypotheek is gebaseerd op uw inkomen en de verkoop van uw huidige woning. Het overbruggingskrediet dient ter dekking van de dubbele hypotheek.

 

Het is niet vanzelfsprekend dat een overbruggingskrediet u wordt aangeboden. Tevens is het niet vanzelfsprekend die iedere geldverstrekker een overbruggingskrediet k√°n aanbieden. Wanneer u in de situatie terecht komt waar een overbruggingskrediet wenselijk is, doet u er verstandig aan dit met uw hypotheekadviseur uitvoerig te bespreken.

 

De rente van een overbruggingskrediet over het algemeen hoger dan de rente die betaalt moet worden voor en 'standaard' hypothecaire geldlening. Kenmerkend aan het overbruggingskrediet is dat deze voor een korte periode - vaak maximaal 3 jaren - kan worden afgesloten. Het voordeel van het overbruggingskrediet is dat er geen aflossingsverplichting bestaat.

 

Wanneer de mogelijkheid bestaat binnen de fiscale sfeer om de hypotheekrente af te trekken, dan is dit mogelijk. Hypotheekrente aftrek kan nimmer meer bedragen dan de inkomstenbelasting in box 1 die men betaalt. Hier moet men duidelijk op letten wanneer men uitrekent of het overbruggingskrediet haalbaar is.