Werkgeversverklaringen hypotheek

Op werkgeversverklaringen worden een aantal zaken vermeld met betrekking tot het dienstverband, inkomen en de werkgever van een aanvrager van een hypotheek of lening. Op de werkgeversverklaringen komen een aantal standaard gegevens naar voren die duidelijk maken wie de werknemer is en onder welke voorwaarden deze werknemer sinds welke datum in dienst is bij de werkgever. Werkgeversverklaringen dienen ter ondersteuning van andere bewijslast voor het inkomen zoals de arbeidsovereenkomst, loonstrook en een kopie van een bankafschrift waarop de bijschrijving van het inkomen is vermeld. In sommige gevallen heeft de werknemer een tijdelijk dienstverband. In dat geval kan op de werkgeversverklaring een intentieverklaring worden opgenomen. Met de intentieverklaring geeft de werkgever aan de het tijdelijk contract van de werknemer onder gelijkblijvende omstandigheden aan het einde van het contract zal worden omgezet in een vaste aanstelling. De werkgever kan naast de intentieverklaring op de werkgeversverklaring een extra verklaring insturen.

 

 

Model werkgeversverklaring

De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft voor de aanvraag van een hypotheek onder Nationale Hypotheek Garantie een model werkgeversverklaring gemaakt. Op deze model werkgeversverklaring staan alle door de geldverstrekker noodzakelijke gegevens. De model werkgeversverklaring kan worden gebruikt voor hypotheekaanvragen met en zonder NHG.

 

 

NHG werkgeversverklaring

De NHG werkgeversverklaring (link) kan men downloaden door op de NHG werkgeversverklaring te klikken. De NHG werkgeversverklaring en alle overige werkgeversverklaringen hebben een aantal invul vereisten. De werkgeversverklaring en intentieverklaring moet door een bevoegd persoon worden ingevuld. De werkgeversverklaring mag maar door een en dezelfde persoon worden ingevuld, met een en dezelfde pen. De handtekening op de werkgeversverklaring moet worden gezet door de tekenbevoegde en het telefoonnummer waarop de tekenbevoegde bereikbaar is moet traceerbaar zijn, het mag geen mobiel telefoonnummer zijn. Het bruto jaarinkomen op de werkgeversverklaring moet gespecificeerd worden en exact overeenkomen met de salarisstrook.

 

 

Intentieverklaring

Met de intentieverklaring verklaart de werkgever dat, hoewel de werknemer momenteel niet in vaste dienst is, deze werknemer bij gelijkblijvend functioneren en onder gelijkblijvende omstandigheden een vaste aanstelling zal krijgen aan het einde van het tijdelijk dienstverband. De intentieverklaring biedt slechts houvast richting de geldverstrekker of NHG vereisten. Het is geenszins een zekerheid voor de werknemer dat het contract ook daadwerkelijk zal worden verlengd of omgezet in een vaste aanstelling.