De voordeligste hypotheek bestaat uit de voordeligste hypotheekrente, de voordeligste levensverzekering en de voordeligste overlijdensrisicoverzekering. In sommige gevallen kan de levensverzekering gecombineerd worden met de overlijdensrisicoverzekering, dit noemt men dan een gemengde verzekering. Voordeel van een gemengde verzekering kan de kostenstructuur zijn die versleuteld is in één product. Een nadeel kan zijn dat de premiestelling van een van de verzekeringsdelen hoger is dan bij de concurrentie. Wanneer de voordeligste hypotheek het uitgangspunt is bij het onderzoek naar de meest ideale hypotheek, kan men via bijvoorbeeld vergelijkingssite Independer de tarieven van overlijdensrisicoverzekeringen berekenen. De voorwaarden van de verschillende risicoverzekeringen – zoals de overlijdensrisicoverzekering ook wel wordt genoemd – liggen dicht bij elkaar. Toch doet u er goed aan de voorwaarden goed te lezen zodat de geldverstrekker waar de voordeligste hypotheek rente wordt afgesloten de polis wel accepteert. De premie van de levensverzekering kan in geval de risicoverzekering elders wordt afgesloten volledig worden gebruikt voor kapitaal opbouw. Dit levert vaak een aantrekkelijk voordeel op.

 

 

De voordeligste hypotheekrente

De voordeligste hypotheekrente is vaak een rente van een uitgekleed hypotheekproduct. Deze voordelige rente is gebaseerd op het inleveren van een aantal standaard voorwaarden in de hypotheek zoals bijvoorbeeld de boete bij verkoop. Deze voordeligste rente wordt meestal ondergebracht in budgethypotheken of voordeelhypotheken. Deze producten bieden dan wel een aantrekkelijke teaser in de beginjaren, alleen wanneer de toekomst tijdens de eerste rentevast periode volledig vast staat en te voorspellen is, zullen de negatieve effecten van de budgethypotheek en voordeelhypotheek te verwaarlozen zijn. De voordeligste hypotheekrente kan een kat in de zak zijn, bekijk dus de voorwaarden van de laagste rente.

 

 

De voordeligste levensverzekering

Een levensverzekering is een overeenkomst tot het doen van een geldelijke uitkering in verband met leven of dood van een mens, met dien verstande, dat een ongevallenverzekering niet als een levensverzekering wordt beschouwd. Een overeenkomst mag alleen dan als levensverzekering worden aangemerkt als de verzekeringnemer kans op voordeel heeft, in die zin dat er kans moet zijn dat hij substantieel meer krijgt dan overeenkomt met de waarde van de beleggingen, die door de verzekeraar met de betaalde premies verworven zijn. Er is een aantal verzekeringsvormen te onderscheiden: uitkering bij leven van de verzekerde, uitkeringen bij of na overlijden van de verzekerde en uitkeringen bij leven of overlijden van de verzekerde.

 

De voordeligste levensverzekering is gebaseerd op enerzijds de kostenstructuur die de verzekeraar hanteert en anderzijds het beleggingsprofiel van de verzekerde. Voordat een kandidaat verzekerde een levensverzekering afsluit moet eerst een beleggingsprofiel en risicoprofiel worden ingevuld. Uit deze profielen wordt een risicotolerantie van de kandidaat verzekerde duidelijk. De verzekeraar moet met zijn beleggingen rekening houden met de risicotolerantie van de verzekerde. Op deze manier wordt de verzekerde beschermd tegen koersschommelingen van de beleggingen die een te groot risico vormen en een te negatief rendement kunnen opleveren.

 

Bij het vergelijken van levensverzekeringen moet men opletten dat het risicoprofiel en het rekenrendement gelijk is. Ook is van belang wat de levensverzekering voor dekking biedt. In de meeste gevallen heeft een separate overlijdensrisicoverzekering een aanzienlijk kostenverlagend aspect in zich.

 

 

De voordeligste risicoverzekering

De voordeligste risicoverzekering is vaak af te sluiten bij een tussenpersoon. Deze tussenpersoon kan verschillende aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen met elkaar vergelijken op premie, kosten en voorwaarden. Door recente ontwikkelingen op de markt van tussenpersonen is de kostenstructuur van een risicoverzekering zeer aantrekkelijk en voordelig geworden. De tussenpersoon kan alle provisie uit het product laten verwijderen en een factuur voor de verleende financiële diensten aan de klant sturen. In veel gevallen drukt dit de maandlast van de verzekering aanzienlijk.