Het is voor starters niet gemakkelijk om een woning te vinden die leuk is en ook nog eens betaalbaar is. Wordt er voor huren gekozen, dan krijgt men vaak te maken met te kleine studentenkamers die veel te duur zijn of met ellenlange wachtlijsten voor een betaalbare en ruime huurwoning. Het zal ons dan ook niet verbazen dat veel starters op de woningmarkt de mogelijkheden voor een hypotheek onderzoeken.

 

De startershypotheek zal voor veel starters zeer interessant zijn. Bij de startershypotheek zijn in het begin van de doorlooptijd de maandelijkse hypotheeklasten laag. Dit is expres gedaan, omdat veel starters nog niet veel carrière hebben gemaakt en zodoende nog geen noemenswaardige loonsverhogingen hebben gehad. Het uitgangspunt bij de startershypotheek is dat deze loonsverhogingen wel gaan komen, naarmate de geldlener zich verder op de arbeidsmarkt ontwikkelt. Later zullen de hypotheeklasten dus wel stijgen. Een geldlener zal altijd bij een erkend hypotheekadviseur moeten informeren in welke orde deze stijging van hypotheeklasten zal zijn.

 

Bij het aanvragen van de startershypotheek is het in eerste instantie zaak om te kijken of u voldoet aan de voorwaarden van de startershypotheek. Het huis dat u koopt moet uw eerste huis zijn. Het gaat in het geval van de startershypotheek dus echt om starters op de woningmarkt. Hypotheekinformatie omtrent de startershypotheek kunt u inwinnen bij een erkend hypotheekadviseur die is ingeschreven bij het SEH (Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs).