Voordat een hypotheek kan worden afgesloten moet een hypotheekgesprek met een erkend hypotheekadviseur worden gevoerd. Vanuit verschillende soorten van wetgeving is het de hypotheekadviseur verplicht gesteld een duidelijk profiel over u samen te stellen. Met dit profiel in de hand kan de adviseur altijd aangeven dat er sprake is geweest van een passend advies. Want het komen tot een passend advies moet altijd de insteek zijn van een hypotheekgesprek.

 

Het hypotheekgesprek maakt u met de erkend hypotheekadviseur. Dit is een financieel deskundige die niet alleen eenmalig heeft bewezen op de hoogte te zijn van de spelregels op de hypotheekmarkt, deze adviseur dient ook jaarlijks de schoolbanken in te gaan. Wanneer dit wordt verzuimd of er onvoldoende resultaat wordt behaald wordt de diplomering niet voortgezet. In het register van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs staan alle erkend hypotheekadviseurs vermeld. Geen vermelding betekent dat er eigenlijk geen toestemming bestaat om hypotheekavies te geven. Wees hierop voorbereid!

 

De inhoud van het hypotheekgesprek heeft steeds meer betrekking op de persoonlijke situatie van de consument. Het is de bedoeling dat de hypotheekofferte een volledige aansluiting vindt in de totale situatie van de consument. Het is immers de bedoeling dat een passend advies ontstaat.

 

Na het inleidende hypotheekgesprek gaat de hypotheekadviseur bekijken welke hypotheekvormen het meest geschikt zijn in de situatie van de consument. Hij werkt de voordelen en nadelen uit zodat in het vervolggesprek een keuze gemaakt kan worden voor de aanvraag van een perfect passende offerte.

 

Het derde gesprek vindt plaats wanneer de geldverstrekker van keuze een offerte heeft uitgebracht. De hypotheekofferte is een aanbod tot financiering van een bepaalde geldverstrekker. In dit aanbod tot financiering staan een aantal voorwaarden. Wanneer deze voorwaarden niet voor een bepaalde datum zijn ingewilligd vervalt het aanbod van de geldverstrekker. Het is daarom verstandig direct na het eerste hypotheekgesprek al een aanvang te maken met het verzamelen van de noodzakelijke (bewijs)stukken. Dit zal het aanvraagtraject van de hypothecaire geldlening ernstig versoepelen.