Overwaarde hypotheek

Overwaarde bij een hypotheek ontstaat wanneer de waarde van de woning meer is dan de hoogte van de hypotheek. Dit kan ontstaan doordat de lening al dan niet periodiek is afgelost of doordat de waarde van de woning is gestegen. De overwaarde kan worden gebruikt om een verbouwing aan de woning te financieren. Ook gebruiken steeds meer mensen de overwaarde van de woning om consumptieve schulden over te nemen of consumptieve bestedingen te doen. De overwaarde hypotheek kan tenslotte worden gebruikt voor de aankoop van bijvoorbeeld een recreatiewoning, een vakantiewoning of tweede woning en voor de aanvulling van het pensioen. Vooral de pensioenaanvulling door middel van het opnemen van de overwaarde is met de huidige relatief lage hypotheekrente de waarde ontwikkelingen van vastgoed over de laatste 20 jaar aantrekkelijk.

 

 

Overwaarde gebruiken

Zoals gezegd kan de overwaarde voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Wanneer de opgenomen overwaarde gebruikt wordt voor een verbetering of verbouwing van de eigen woning kan de betaalde hypotheekrente hierover in aftrek gebracht worden op het inkomen. Dit heet de hypotheekrenteaftrek. Wanneer de opname van de overwaarde betrekking heeft op een consumptieve besteding, dan is de betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar van de belasting. Wel ontstaat in box 3 – waar spaartegoeden en vermogen wordt ondergebracht – een schuld en kan de heffing in box 3 verlaagd worden of verdwijnen. Wanneer de overwaarde opgenomen wordt is het verstandig deze te gaan aflossen om de schuld periodiek te verlagen. Vraag over de mogelijkheden van het aflossen van de hypotheek advies aan een deskundig adviseur.

 

 

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek is een stimuleringsmaatregel van de Nederlandse overheid om het eigen woning bezit onder de Nederlandse bevolking te bevorderen. Omdat de doelstelling van de maatregel te maken heeft met het eigenwoningbezit is de hypotheekrenteaftrek alleen van toepassing op rente over leningen en kredieten die direct verband houden met de eigen woning. Wanneer bijvoorbeeld overwaarde op de eigen woning wordt opgenomen voor de aanschaf van een tweede woning, een pleziervaartuig of een auto is geen sprake van een bevordering van het eigen woningbezit en is – hoewel de eigen woning wel als onderpand dient voor de hypothecaire geldlening – de hypotheekrente dus niet aftrekbaar.

 

 

Hypotheek verhogen

Om de hypotheek te verhogen moet de aanvrager een hypotheekofferte bij de geldverstrekker opvragen. Deze geldverstrekker zal de positie van de klant onderzoeken en bekijken of het verhogen van de hypotheek binnen de voorwaarden van de hypotheekbank past. In geval het verhogen van de hypotheek betrekking heeft op een consumptieve opname gelden andere beoordelingscriteria dan wanneer sprake is van een verhoging voor bet verbeteren of verbouwen van de eigen woning.

 

 

Maatwerk en hypotheekadvies

Het verhogen van de hypotheek is maatwerk. Zeker wanneer de fiscale problematiek op het gebied van deels consumptieve financiering een onderdeel van de hypotheek gaat worden. Voor maatwerk op het gebied van hypotheekadvies kunt terecht bij de erkend hypotheekadviseur of de hypothecaire planner.