De overeenkomst van geldlening maakt deel uit van het financieringscontract en wordt over het algemeen beschikbaar gesteld door de geldverstrekker. Het is een document wat door de afdeling juridische zaken van de geldverstrekker is samengesteld. Het is een document dat bruikbaar is voor verschillende leningvormen en toepasbaar op vrijwel iedere klant.

 

Wanneer dit allemaal zelf zou moeten uitzoeken loopt u het risico dat u belangrijke dingen vergeet of een zelfs een document opmaakt wat in zijn geheel rechtsgeldigheid mist. Dit is een extra reden om met een betrouwbare contractpartner samen te werken. Wanneer u desondanks toch ervoor kiest een particuliere investeerder te raadplegen voor de geldlening, is het aan te raden u goed te laten voorlichten over de overeenkomst van geldlening die u gaat gebruiken.

 

Steeds vaker komt het voor dat de overeenkomst van geldlening die wordt aangegaan met een particuliere investeerder een vorm van voorschotfraude bevat. Van voorschotfraude is sprake wanneer het contract pas operationeel wordt op het moment dat de leningnemer een bepaalde vergoeding heeft betaald. Hoewel dit plausibel in de oren kan klinken is de vraag altijd wat er nu exact met dit voorschot zal worden gedaan.

 

Zowel in Nederland als in het buitenland wordt een vergoeding voor bijvoorbeeld notariskosten of verzekeringspremie direct aan de notaris of verzekeraar betaald. Er is geen enkele reden om daar vanaf te wijken. Doe dit dan ook nooit.

 

En denk eraan dat wanneer iets te mooi om waar te zijn is, dit ook waarschijnlijk zo is. Nederlandse geldverstrekkers hanteren een streng en strikt financieringsbeleid. Dit is gedaan vanuit een bepaalde gedachte. Niet om u te treiteren, maar om u bewuster te maken van het op de risico van te laat aflossen van een lening, krediet of abonnement.