De hypotheekmarkt verandert de komende tijd ingrijpend. De aanhoudende onrust op de financiële markten maar ook de tegenwerkende overheid en het groeiende wantrouwen richting de financiële sector zorgen ervoor dat de Nederlandse consument het heft in eigen handen neemt en financiële producten afbouwt. Dit heeft tot gevolg dat de tot nu toe meest gebruikte hypotheekvormen, zoals de (bank)spaarhypotheek, de levenhypotheek en de beleggingshypotheek terrein verliezen.

 

Het aflossen van de hypothecaire geldlening wordt steeds populairder. Ook kiezen veel meer woningbezitters ervoor de lening - binnen de mogelijkheden van de boeteclausule - versneld af te lossen. Het is een trend die al enige maanden duidelijk zichtbaar is.

 

Doordat (wederom) de hypotheekrente aftrek ter discussie staat wordt het minder aantrekkelijk het aflossen van de hypothecaire geldlening uit te stellen. Het voordeel van de maximale lening tijdens de looptijd vervalt immers. Wel kunnen de samengestelde interest en de vrijstelling van de waardegroei in Box 3 enig voordeel opleveren, het weegt echter niet meer zo veel op als dat in de situatie met hypotheekrente aftrek was.

 

De meest interessante manier om de hypothecaire geldlening versneld af te lossen wordt steeds vaker de combinatie van een annuiteiten- of lineaire hypotheek gekoppeld aan een hypothecaire geldlening die verschillende rentevarianten combineert. Zo kan de variabele rente een groot voordeel opleveren wanneer deze wordt ingezet om de maandlast te drukken terwijl direct wordt afgelost op de lening. Denk er wel om dat variabele rente een groot risico met zich meebrengt. Daarom is het niet verstandig de volledige hypothecaire geldlening tegen variabele rente af te sluiten.