Ondernemers zijn op hypotheekgebied een aparte soort lijkt het af en toe wel. Banken en geldverstrekkers hebben moeite op voorhand aan te geven wat de haalbaarheid van een hypotheekaanvraag voor ZZP-ers en andere ondernemers is en dat maakt een hypotheekaanvraag lastig te vergelijken. Ook ondernemers willen immers wel de juiste zaken kunnen vergelijken. Alleen wanneer u in aanmerking komt voor deze hypotheekvorm wilt u deze in de vergelijking op kunnen nemen. En dat is waar het over het algemeen lastig is. Want er zijn nog maar weinig geldverstrekkers die uitspraken willen doen over hypotheekverstrekking aan ondernemers. ZZP-ers zitten nog verder en dieper in het verdoemhoekje gedrukt. Deze worden in veel gevallen helemaal niet eens serieus genomen.

 

Het vergelijken van hypotheken kan gedaan worden bij de verschillende grote hypotheek vergelijkingssites. Het nadeel is alleen dat deze vergelijkingssites volledig gebaseerd zijn op particuliere geldverstrekking en dat tarieven voor ondernemers - veelal omdat deze sterk gekoppeld zijn aan een andere risicobenadering - in zijn geheel niet worden meegenomen in deze berekeningen.

 

Ondernemershypotheken zijn maatwerk en pas wanneer de geldverstrekker een duidelijke inschatting heeft kunnen maken van de risico's die verbonden zijn aan de hypotheekverstrekking, wordt een offerte uitgebracht. Deze offerte heeft een beperkte geldigheidsduur wat de vergelijking vaak ook niet al te makkelijk maakt.

 

Vanaf 2013 ontstaat er een ander landelijk probleem wat tot nog toe niet speelde: de kosten die in rekening worden gebracht bij hypotheekadvies, en zelfs het uitbrengen van hypotheekoffertes worden vrijgegeven. Dat is het resultaat van de situatie die is ontstaan door toedoen van de huidige regering. Financieel adviseurs, geldverstrekkers, banken en tussenpersonen mogen vanaf 2013 geen provisie meer ontvangen of uitkeren. Deze situatie zorgt ervoor dat de klant moet gaan betalen voor iedere handeling die de financieel adviseurs, geldverstrekkers, banken en tussenpersonen voor hen verrichten. Waar de gedachte goed was, zal het 'shopgedrag' erg aan banden worden gelegd en wordt het een zeer kostbare zaak om een hypotheek te vergelijken. Helaas heeft de overheid daar niet over nagedacht.