Hypotheek

Een hypotheek in het regulier spraakgebruik is een geldlening die een particulier gebruikt voor de aankoop van een woning. In juridische zin betekent hypotheek een recht tot zekerheid, dat tot zekerheidsstelling voor het nakomen van een verplichting kan dienen. Voordat overgegaan kan worden tot het vestigen van hypotheek moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Op deze voorwaarden gaan we hieronder verder in.

 

 

Financieel advies

Financieel advies met als doel een hypotheek aan te vragen voor de aankoop van een eigen woning of het oversluiten van een lening die bedoelt is voor de eigen woning kan zeer uitgebreid zijn. Het financieel advies kan ter voorbereiding op de aankoop worden ingewonnen bij een bank of financieel adviseur met als specialisatie hypotheek advies. Voordat kan worden overgegaan tot hypotheek advies moet de financieel adviseur de achtergrond en wensen van zijn klant weten. Het juiste financieel en hypotheek advies kan alleen worden gegeven wanneer dit gebaseerd is op de feiten en omstandigheden die actueel zijn bij de klant.

 

Wanneer duidelijk is wie de klant is en wat zijn of haar behoeften zijn, kan een financieel of hypotheek advies worden uitgebracht. Dit gaat alleen door middel van een offerte wanneer het aan te kopen onderpand bekend is. In de offerte wordt namelijk rekening gehouden met de waarde van het onderpand naast alle persoons- en financiƫle gegevens van de klant.

 

 

Onderpand

Het onderpand is de aan te kopen woning. Deze woning wordt door een taxateur op waarde geschat. Van deze waardebepaling maakt de taxateur een rapport op. Dit rapport moet voldoen aan een aantal uniforme eisen die de geldverstrekkers in Nederland stellen. Het onderpand dient voor de geldverstrekker als zekerheid. Wanneer de klant zijn rente en aflossing niet kan betalen is de geldverstrekker gerechtigd het onderpand (onderhands) te verkopen of te veilen.

 

 

Hypotheekadviseur

Een hypotheekadviseur levert onder andere financieel advies om een hypotheek af te sluiten. De hypotheekadviseur heeft in de meeste gevallen een diploma van de SEH behaalt. Door dit diploma, waarvoor jaarlijks een nieuw examen voor moet worden gedaan, mag de financieel adviseur zich erkend hypotheekadviseur noemen. Deze erkenning is een extra zekerheid voor de consument dat de hypotheekadviseur op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de hypotheek markt.