Een hypothecaire lening is een geldlening die gebruikt wordt voor de aankoop van de eigen woning waarbij de eigen woning als onderpand aan de geldverstrekker wordt gegeven. Doordat de geldverstrekker de eigen woning als onderpand voor de lening heeft, kan een relatief lage hypotheekrente worden bedongen. De hoogte van deze hypotheekrente is afhankelijk van de marktrente en het verdienmodel van de geldverstrekker.

 

Een hypothecaire lening kan doorgaans worden afgesloten op vastgoed in Nederland. De hypothecaire lening kan worden afgesloten bij een hypotheekbank of geldverstrekker na advies en bemiddeling van een hypotheekadviseur. Deze hypotheekadviseur kan werkzaam zijn bij een bank, verzekeraar of tussenpersoon. Het voordel van de tussenpersoon boven de bank en verzekeraar is dat de tussenpersoon vaak onafhankelijk is en dus meerdere producten en diensten van verschillende aanbieders kan vergelijken en aanbieden. Zowel de tussenpersoon als de bank en verzekeraar nemen de onderhandelingen richting de geldverstrekker van de consument over.

 

 

Een eigen huis

Een eigen huis kopen is een traject dat over het algemeen drie tot zes weken in beslag kan nemen. Deze termijn is zo lang omdat de geldverstrekkers in Nederland exact op de hoogte willen zijn van de financiƫle en fiscale status van de aanvrager van de hypotheek alsmede de exacte gegevens van de aangekochte woning. Deze gegevens worden opgevraagd in de hypotheek offerte. Deze extra noodzakelijke gegevens komen naar voren in de voorbehouden voor financiering. Deze voorbehouden voor financiering hebben betrekking op het koopcontract van de woning, het taxatierapport dat door een erkend taxateur moet worden opgesteld, de werkgeversverklaring, salarisstrook, kopie bankafschrift en eventueel arbeidsovereenkomst die aantonen dat en tegen welke voorwaarden de aanvrager in werkzame dienst is. Soms moet een uitdraai van het BKR profiel worden opgevraagd. Het verzamelen van deze gegevens kan de nodige tijd in beslag nemen. Pas wanneer het dossier bij de geldverstrekker compleet is met alle benodigde informatie zal een definitief akkoord gegeven kunnen worden.

 

 

Hypotheek advies

Bij het hypotheek advies dat de financieel adviseur geeft houdt de adviseur rekening met de verschillende belangrijke data in het koopcontract. De financieel adviseur zorgt er voor dat de bankgarantie op tijd wordt verstrekt en dat voor de datum van het financieringsvoorbehoud een geldige hypotheekofferte is uitgebracht. Wanneer om wat voor oorzaak dan ook de hypotheekofferte voor het verlopen van het financieringsvoorbehoud niet is uitgebracht kan de financieel adviseur de consument helpen bij het vragen van uitstel van het financieringsvoorbehoud of het afwijzen van de hypotheek waardoor een beroep gedaan kan worden op de ontbindende voorwaarden.