Het is niet meer dan logisch dat iedere consument niet teveel wil betalen voor de hypotheek. Het is immers een zeer grote periodieke uitgave die 'een slok op een borrel' kan schelen wanneer er teveel wordt betaald. Een goede voorbereiding op het hypotheekadvies gesprek kan dan ook veel voordeel opleveren. Maar waar moet u op letten? Wij leggen het u graag uit...

 

Allereerst is het belangrijk te weten dat de 'hypotheek' zoals de hypothecaire geldlening door consumenten over het algemeen wordt genoemd, bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen tezamen bepalen het maandbedrag dat men uit moet geven aan de eigen woning. Het is daarom belangrijk u te realiseren dat de verschillende onderdelen complementair aan elkaar moeten zijn.

 

De onderdelen die de hypotheek vormen zijn de lening en bijbehorende rente, de verplichte aflossing op de lening (tijdens de looptijd of aan het einde van de looptijd) en de premie voor de verplichte verzekering(en). Dit wil dan ook direct zeggen dat een zogenoemde teaserrente (waar de rente de eerste jaren extreem laag is in vergelijking met de toekomstige jaren) in vrijwel alle voorkomende en onderzochte gevallen op de lange termijn duurder is dan de hypotheek met gelijkblijvende rente lasten. Er bestaat één uitzondering en dat is de hypotheek met variabele rente.