De effectenhypotheek is vergelijkbaar met de beleggingshypotheek. Het grote verschil met de beleggingshypotheek is dat bij de beleggingshypotheek slechts gekozen kan worden voor standaard fondsen. Bij de effectenhypotheek is de geldnemer zelf verantwoordelijk voor de aandelen, fondsen of waardepapieren die worden ingekocht en verhandeld. De effectenportefeuille wordt aan de geldverstrekker verpand zodat deze de geldnemer kan verzoeken extra kapitaal bij te storten wanneer het beleggingsdepot door verliezen een te lage dekking biedt.

 

 

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de effectenhypotheek is sprake van een aflossingsvrije hypotheek met daarnaast een effectenportefeuille die de klant zelf mag beheren. Tijdens de looptijd van de hypothecaire geldlening blijft, doordat niet wordt afgelost op de hypothecaire geldlening, de hypotheekrenteaftrek volledig. Vooral voor groepen met een inkomen in het hoogste belastingtarief is deze hypotheekvorm zeer aantrekkelijk. Voor specifieke maatwerkoplossingen waarbij het belastingvoordeel gekoppeld wordt aan een belastingvrije kapitaalopbouw kan contact worden opgenomen met een specialistisch beleggingsadviseur die de mogelijk heeft ook hypotheken af te sluiten. De fiscale mogelijkheden zijn beperkt maar bieden voldoende kansen wanneer hier deskundig mee wordt omgegaan.

 

 

Onafhankelijk beleggen

Het grootste voordeel van de effectenhypotheek is dat de klant onafhankelijk kan beleggen. De klant is niet afhankelijk van beurshandelaren van de geldverstrekker of een selecte hoeveelheid fondsen waaruit gekozen kan worden. Vaak kan de oplettende klant hogere rendementen behalen tegen een aantrekkelijkere kostenstructuur. De effectenhypotheek is echter uitsluitend geschikt voor mensen die het risico kunnen en durven nemen dat zij door slechte beslissingen niet alleen de effecten kwijtraken, maar ook in het meest vervelende geval de woning kunnen verliezen. Beleggen kent een risico. Wanneer dit risico op voorhand bekend is kan men daarnaar handelen.

 

 

Deskundig financieel adviseur

Voor advies over de effectenhypotheek kunt u het beste contact opnemen met de beleggingsafdelingen van een grote vermogensbeheerder of de betreffende afdeling bij een bank. Over het algemeen is de kennis van de tussenpersoon of financieel adviseur op het gebied van beleggingen te gering om een passend advies op het gebied van de effectenhypotheek te kunnen geven.

 

Let op: geld lenen kost geld en aan beleggen zijn risico’s verbonden. Het risico van dit product is erg hoog.