Veel (semi) professionele en zelfs amateur beleggers hebben inmiddels voldoende beleggingservaring om de rendementen van menig bank en verzekeraar te overtreffen. Uitsluitend het aanbrengen van een gezonde spreiding is met de beperktere middelen van de particuliere belegger een risico.

 

Wanneer de consument verwacht met beleggen over een periode van dertig jaar een kapitaal bijeen te brengen dat (een deel van) de hypothecaire geldlening gaat terugbetalen, kan deze kiezen voor drie verschillende hypotheekvormen. Dit zijn de levenhypotheek, de beleggingshypotheek en de effectenhypotheek.

 

 

Verschillen tussen levenhypotheek, beleggingshypotheek en effectenhypotheek

Alvorens de verschillen uit te leggen is er ook een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk. Zo bestaan alle drie deze hypotheekvormen uit een aflossingsvrije geldlening, gekoppeld aan een vermogensvormend bestanddeel naast deze lening.

 

Het verschil tussen de hypotheekvormen heeft met name betrekking op de bewegingsvrijheid van de klant. Bij de levenhypotheek en de beleggingshypotheek is de vrijheid tot het zelf maken van beleggingsbeslissingen beperkt tot bepaalde huisfondsen van de aanbieder. Bij de effectenhypotheek daarentegen heeft de geldverstrekker geen omkijken naar de beleggingen en is de klant zelf verantwoordelijk voor de resultaten. Dit kan tot gevolg hebben dat de geldverstrekker aan de klant verzoekt vermogen bij te storten wanneer de effectenrekening onder een bepaalde waardegrens terecht komt.

 

 

Risico

Zowel de levenhypotheek als de beleggingshypotheek en effectenhypotheek bevat risico. Risico dat de rendementen tegenvallen. In geval u het heft in eigen handen heeft, kunt u in ieder geval uzelf aankijken wanneer de beleggingsresultaten tegenvallen. U heeft immers zelf de beleggingsstrategie gekozen en uitgevoerd. In geval van de levenhypotheek of beleggingshypotheek bent u volledig overgelaten aan de keuze die een handelaar in dienst van de bank of verzekeraar maakt.

 

Wanneer u besluit te beleggen om de hypotheek af te lossen is het opzetten van een ideale mix of spreiding uitermate belangrijk. Ook is de strategie die u hanteert in grote mate bepalend bij het risico dat u zult lopen. Laat u in ieder geval voldoende informeren voordat u hieraan begint.