In het register van het BKR staan alle leningen en kredieten geregistreerd. Ook staan in dit register betalingsachterstanden en betalingsproblemen vermeld. Wanneer een betalingsachterstand of betalingsproblemen naar voren komen in het BKR register is het afsluiten van een reguliere hypotheek alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. De BKR hypotheek wordt hierdoor een maatwerkhypotheek.

 

 

BKR

Het BKR is gevestigd in Tiel en is opgericht om de consument te beschermen tegen overkreditering wat kan resulteren in een problematische schuldsituatie. Daarnaast kunnen banken en andere geldverstrekkers zich beschermen tegen frauduleuze activiteiten of potentiële schade omdat een schuldenaar de rente en aflossing van de lening, het krediet of de hypotheek niet kan betalen. Omdat betalingsproblemen en achterstanden moeten worden gemeld aan het BKR kan iedere geldverstrekker zien of er problemen te verwachten zijn. Het BKR werkt met deelnemers die het register mogen vullen en raadplegen. Het raadplegen van het BKR register mag uitsluitend wanneer een leningaanvraag, kredietaanvraag of hypotheekaanvraag wordt gedaan. In sommige gevallen vallen abonnementen onder een vorm van kredietverlening en kan hiervoor ook het BKR register worden geraadpleegd. Deze strenge regels zijn opgesteld om de privacy van de geregistreerde te waarborgen. Het BKR eist van haar deelnemers dat zij de wet bescherming persoonsgegevens naleven en dat zij de gedragscode die hierbij hoort accepteren.

 

 

Hypotheek

Een hypotheek is geldlening met een onroerend goed als onderpand. Vele mensen hebben een hypotheek nodig bij het kopen van een woning. De woning wordt in onderpand gegeven bij de geldverstrekker en de geldverstrekker vraagt een rente voor deze lening en in sommige gevallen een bepaalde aflossing van de lening. De hypotheekaanvraag kan worden gedaan bij een hypotheek adviseur die werkzaam is bij een bank, geldverstrekker of tussenpersoon. Maatwerkhypotheken zoals de BKR hypotheek worden over het algemeen gesloten door de eigen (huis)bank van de aanvrager of door een tussenpersoon die als specialisatie BKR hypotheken heeft. Door de recente economische en financiële crisis, die grotendeels werd veroorzaakt doordat mensen met een slecht of beperkt betalingsverleden toch een hypotheek of krediet konden aanvragen, zijn veel geldverstrekkers voorzichtiger geworden met het uitlenen van hypotheek of kredietgeld aan mensen met een negatief BKR profiel. De weg naar een BKR hypotheek kan dus lang duren, veel geld kosten en een garantie op succes is er meestal niet.

 

 

Maatwerkhypotheken

Omdat tegenwoordig nog maar weinig geldverstrekkers zonder blikken of blozen een BKR hypotheek willen verstrekken is er een zekere tendens op het gebied van maatwerkhypotheken zichtbaar. De basis van geldverstrekking zal altijd blijven zijn dat een geldverstrekker zo min mogelijk risico wil lopen. Hierbij is het verleden een goede raadgever. Wanneer een negatief BKR profiel of ook wel een codering achter uw naam staat doet u er goed aan op zoek te gaan naar extra zekerheden. Kunt u bijvoorbeeld naast de woning die als onderpand dient nog andere borgstellingen regelen. Zijn bijvoorbeeld ouders of familieleden bereid een deel van de hypotheek te financieren. Kunt u particulier een deel van de hypotheek lenen. Heeft u andere zekerheden van waarde die voor een geldverstrekker als onderpand van de lening kunnen dienen. In geval uw inkomen de boosdoener is bij de aanvraag kunt u kijken of er derden zijn die met u mee willen tekenen bij de aanvraag van de hypotheek. Zoals u ziet zijn er mogelijkheden tot het afsluiten van een BKR hypotheek. Dit is alleen wel afhankelijk van de bereidwilligheid van de geldverstrekker. De geldverstrekker mag namelijk ten alle tijden een aanvraag waarbij BKR problematiek speelt afwijzen.

 

 

BKR misbruik

Omdat u vaak ten einde raad bent, zijn er een aantal veelal schimmige bureautjes vaak zonder vergunning van de AFM actief op de markt van dubieuze hypotheken en leningen en kredietverlening aan mensen met een slecht BKR. Deze partijen verdienen commissie aan de inschrijfkosten of een ander voorschot dat betaald moet worden voor het financieel advies. Nu is betalen voor financieel advies de normaalste zaak van de wereld. Zorg er alleen voor dat het financieel advies kantoor dat u gaat helpen betrouwbaar is en doe hier een kort onderzoek naar. De Autoriteit Financiële Markten, de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs en de consumentenbond kunnen vaak meer informatie verstrekken over een bepaalde aanbieder. Wanneer de aanbieder van de BKR hypotheek niet geregistreerd staat bij de AFM adviseren wij u uw eigen conclusies te trekken.