Het traject tussen het aanvragen van een hypotheekofferte en het laten passeren van de akte van geldlening bij de notaris kan de volgende kosten met zich meebrengen: taxatiekosten, kosten voor Nationale Hypotheek Garantie, afsluitprovisie, notariskosten, courtage van de makelaar en kosten voor het stellen van een bankgarantie. De klant kan er zelf voor kiezen de middelen mee te financieren in de totale hypotheeksom of de kosten uit eigen middelen te voldoen. Ongeacht het daadwerkelijk doorgang vinden van de hypotheek is de klant een aantal van deze kosten verschuldigd. Wanneer een taxateur daadwerkelijk werkzaamheden heeft verricht en een taxatierapport heeft uitgebracht zullen deze kosten betaald moeten worden. Ook wanneer inmiddels contact is opgenomen met een notaris moeten er bepaalde kosten aan de notaris vergoed worden. Kosten voor Nationale Hypotheek Garantie, afsluitprovisie en het courtage van de makelaar worden over het algemeen alleen in rekening gebracht wanneer de overdracht daadwerkelijk plaatsvindt.

 

 

Hypotheek kosten en fiscale benadering

Zoals reeds aangegeven zijn er verschillende hypotheek kosten. De hypotheek kosten kan men direct uit eigen middelen betalen maar ook kan een en ander worden meegefinancierd in de hypothecaire geldlening. Fiscaal kan het meefinancieren van deze kosten een voordeel met zich meebrengen. De fiscale aftrek van eigen woning rente wordt geregeld in box 1. Box 1 regelt het inkomen uit werk en woning. De kosten die gemaakt zijn voor het verkrijgen van de woning in eigendom alsmede de maandelijkse rentekosten van het leningdeel dat betrekking heeft op de aankoop of de verbetering van de eigen woning is aftrekbaar volgens de inkomstenbelasting. Deze aftrekpost zorgt voor een vermindering van de bruto maandlast zodat een lagere netto maandlast kan ontstaan. De hypotheekrente aftrek is alleen van toepassing op belastingplichtigen die in box 1 inkomsten belasting betalen.

 

 

Hypotheekvormen

Er zijn bepaalde hypotheekvormen die ongeacht of de hypothecaire geldlening wordt afgenomen afsluitprovisie in rekening brengen. Normaal wordt geen afsluitprovisie in rekening gebracht wanneer de hypotheek om welke reden dan ook geen doorgang kan vinden. Bij budgethypotheken en basishypotheken kan een aantrekkelijke rentekorting tijdens de looptijd van de hypotheek resulteren in een boete wanneer de hypotheek niet wordt afgenomen. In het geval gekozen is voor een hypotheekvorm zoals de budgethypotheek of de basishypotheek of op een andere wijze de rente onderhandelbaar is, kan het afsluiten van een hypotheek en het niet nakomen van de offerte voor de nodige problemen zorgen. Neem dus in alle gevallen een deskundig hypotheek adviseur in de arm die duidelijk uitleg kan geven over de vele voordelen en nadelen van het door u gekozen product.

 

 

Hypotheekadvies

Deskundig hypotheekadvies kan worden gegeven door de erkend hypotheekadviseur. Deze financieel adviseur staat ingeschreven in het register van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs en heeft aangetoond dat hij op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen op het gebied van financieel, fiscaal en hypotheekadvies. De erkend hypotheekadviseur is een beschermde titel en het logo behorend bij de erkend hypotheekadviseur mag alleen door deze financieel adviseurs die zijn ingeschreven in het register van de SEH worden gebruikt. Wanneer u twijfelt aan de kwaliteit van uw adviseur kunt u altijd het register van de SEH raadplegen of de AFM website bekijken. Op de website van de AFM staat informatie over bedrijven en personen actief in de financiële dienstverlening.

 

 

Consumentenbescherming

De Nederlandse overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de consument te beschermen tegen onduidelijke en lastige financiële producten en financieel advies van malafide adviseurs. Allereerst moet de financieel adviseur in het bezit zijn van een vergunning verstrekt door de AFM voor het geven van financieel advies. Deze vergunning krijgt de financieel adviseur alleen wanneer hij voldoet aan de vakbekwaamheidsvereisten en deskundigheidsvereisten. Ook is van belang wat de financiële positie van de financieel adviseur en de leiding van het financieel advieskantoor is. Wanneer de financieel adviseur in het bezit is van de AFM vergunning en hij is in het bezit van alle noodzakelijke diploma’s, kan de adviseur financieel advies aan particulieren geven. De producten die de financieel adviseur mag aanbieden moeten voorzien zijn van een financiële bijsluiter waarin het risico van het gekozen product beschreven staat. Wanneer sprake is van het afsluiten van een hypotheek of geldlening moet de potentiële klant erop gewezen worden dat geld lenen geld kost.