De beste hypotheek bestaat tegenwoordig niet meer omdat het overgrote deel van de hypotheekaanvragen - wil het voldoen aan de status van beste hypotheek - gebaseerd is op de situatie van de klant. Hypotheken waren in het verleden standaardproducten die op vrijwel iedere situatie mogelijk waren. Heden ten dage is de beste hypotheek een hypotheek die rekening houdt met individuele situatie van de klant en die ervoor zorgt dat de klant een passende hypotheek krijgt die de beste oplossing is voor zijn individuele situatie.

 

 

Risico afdekken

Risico afdekking is binnen een hypotheek een van de meest onderschatte onderdelen. Risico's kunnen voorkomen op het gebied van de woning, de hypotheek zelf en de geldnemer. Risico met betrekking tot de woning is bijvoorbeeld schade als gevolg van oorzaken van buitenaf. Risico op het gebied van de hypotheek heeft betrekking op de gekozen renteconstructie en de consequenties hiervan. En als derde risico kan men denken aan faillissement, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of zelfs het overlijden van de geldnemer. Al deze risico's kan men afdekken al is de vraag of het risico te groot is en de kans op het onzeker voorval ook daadwerkelijk de moeite waard. De beste hypotheek houdt rekening met al deze factoren en zorgt ervoor dat de consument een juiste inschatting en verdeling maakt van de risico's die hij wil en kan dragen.

 

 

Kapitaalopbouw

De beste hypotheek houdt rekening met onder de fiscale benadering van de consument en de wijze waarop kapitaalopbouw kan plaatsvinden. De keuze tussen direct maandelijks aflossen en de lening verlagen of maandelijks sparen of beleggen en aan het eind van de looptijd aflossen is gedreven vanuit het fiscaal perspectief. Tijdens de looptijd van de lening krijgt de consument immers hypotheekrenteaftrek wanneer het loondienstverband van de consument dit mogelijk maakt. De exacte verschillen tussen kapitaalopbouw en aflossen tijdens de looptijd en de gevaren van het slechts gedeeltelijk of in zijn geheel niet aflossen van een hypotheek kunnen met een deskundig adviseur worden besproken.

 

 

Aantrekkelijke hypotheekrente

Zoals hierboven te lezen is, komt bij de beste hypotheek meer kijken dan alleen een aantrekkelijke hypotheekrente. De aantrekkelijke hypotheekrente kan door een combinatie van verschillende bijproducten een hogere maandlast geven dan wanneer een ideale mix wordt samengesteld tussen kosten geringe bijproducten met de juiste dekking en de juiste voorwaarden gekoppeld aan een goede hypotheekrente.

 

Neem altijd contact op met een erkend hypotheekadviseur om de voordelen en nadelen van uw visie op de beste hypotheek door te nemen. Dit kan in de toekomst veel slapeloze nachten voorkomen.