De hypotheekofferte is een afspraak die de geldverstrekker met een consument maakt waarin de geldverstrekker aangeeft onder bepaalde voorwaarden over te willen gaan tot financiering van het onderpand. De hypotheekofferte is bindend, met als uitwijkmogelijkheid dat de geldverstrekker een aantal financieringsvoorwaarden in de offerte heeft opgenomen. Consumenten die meerdere hypotheekoffertes tekenen (ja, ze bestaan echt) hebben een levensgroot probleem. Ze zullen afsluitprovisie en kosten voor beide offertes moeten betalen en het kan zelfs leiden tot een ontbinding van beide offertes, nadat een forse boete in rekening is gebracht.

 

De financieringsvoorwaarden hebben betrekking op de aanvrager van de hypotheek zelf en het onderpand. Wanneer de aanvrager van de hypotheek niet kan voldoen aan de bewijslast die in de financieringsvoorwaarden is opgenomen, dan kan de geldverstrekker de offerte zonder pardon intrekken.

 

Het financieringsvoorbehoud is een clausule in de koopovereenkomst van een woning waarbij wordt gesteld dat wanneer de aspirant koper kan aantonen dat hij niet in aanmerking kan komen voor een financiering, hij de koop mag ontbinden. Deze ontbindende factor geldt uitsluitend wanneer de koper een bewijs kan overleggen dat de financiering ook echt geen doorgang kan vinden.

 

In het financieringsvoorbehoud is een fatale datum opgenomen. Nadat deze datum is verstreken is de koper vogelvrij verklaard. De verkoper mag de koop ontbinden en 10% van de koopsom bij de koper in rekening brengen. Een duur geintje. Daarom is het vreselijk belangrijk het financieringsvoorbehoud en de daarin genoemde datum strikt in de gaten te houden.