De bankgarantie van een hypotheek

Een bankgarantie is één van de onderdelen van het hypotheekadvies traject. In de koopovereenkomst komen koper en verkoper overeen dat een waarborgsom (meestal) ter grootte van tien procent van de aankoopprijs moet worden gestort. Maar weinig kopers hebben op voorhand deze grote bedragen voorhanden en dus is er een oplossing in de vorm van de bankgarantie.

De bankgarantie is een onderdeel van de hypotheekaanvraag. Uitsluitend wanneer de aanvraag bij een geldverstrekker is ingediend en alle documenten zijn ingeleverd kan de geldverstrekker (of een derde commerciële partij) zich garant stellen voor tien procent van de aankoopprijs van de woning. Want de bankgarantie is eigenlijk een garantstelling.

 

Een hypotheek aanvragen bestaat uit verschillende onderdelen. De hypotheekofferte is een weergave van de wensen die u heeft gecommuniceerd in de mogelijkheden die de geldverstrekker u kan bieden. Het is daarom erg belangrijk dat de hypotheek aanvraag voldoet aan de realiteit. Om dit zeker te weten doet de geldverstrekker een nauwkeurige check van alle voorbehouden.

 

Een puntje van aandacht binnen het hypotheek traject is de datum in de koopovereenkomst waarop de bankgarantie binnen moet zijn. Met het verlopen van deze fatale datum kunnen grote problemen ontstaan. Het is daarom verstandig samen met de financieel adviseur een schema te maken van de belangrijke en fatale data waarop bepaalde spullen in orde moeten zijn.