Een hypotheek afsluiten is een belangrijke beslissing. Hierover moet goed worden nagedacht. Maar niet te lang. Zowel de geldverstrekker als de verkopende partij (bij aankoop) of de huidige hypotheekverstrekker (bij oversluiten) wil duidelijk en hanteert een strikt beleid voor het overtreden van bepaalde, in sommige gevallen zelfs fatale, termijnen.

 

 

Hypotheekrente aftrek

Op dit moment is een van de meest prangende vragen die de consument heeft of en in hoeverre de hypotheekrente aftrek zal blijven bestaan en welke consequenties dit voor de consument zelf zal hebben.

 

Het beantwoorden van deze vraag is erg lastig. Niets is namelijk zo veranderlijk als de Nederlandse overheid. Het kan zomaar zijn dat er tijdens deze kabinetsperiode gewoon een wijziging aankomt. En dat is jammer. Het maakt de onzekerheid alleen maar groter.

 

Belangrijk is het om in onzekere tijden zo veel mogelijk zekerheid te zoeken. Deze zekerheid kan worden gevonden in de spaarhypotheek, of zelfs de verbeterde variant: de bankspaarhypotheek.

 

 

De goedkoopste hypotheek

Niemand wil teveel betalen. Maar in het doolhof van de vele hypotheekvormen ziet de consument vaak door de bomen het bos niet meer. Dé goedkoopste hypotheek is daarmee lastig te beschrijven. Want steeds vaker is een hypotheek een maatwerkproduct waar persoonlijke omstandigheden (eindelijk) de basis vormen van de verstrekking.

 

De goedkoopste hypotheek komt eigenlijk neer op het meeste ‘waar voor uw geld’. Een beleggingshypotheek met een lage premie maar een onnatuurlijk hoog prognoserendement kan aantrekkelijk lijken maar is dat vaak niet. De (bank)spaarhypotheek daarentegen biedt u dan weliswaar een hogere maandelijkse premie, maar hiervoor terug krijgt u erg veel zekerheid.

 

De goedkoopste hypotheek bestaat uit de combinatie van lage hypotheekrente, lage premie voor de risicoverzekering en lage aflossing. Eén van de externe onderdelen waar hiernaast ook rekening mee gehouden moet worden zijn de kosten bij de producten die de aanbieders in rekening brengen. Een puntje van aandacht dus tijdens het gesprek met de hypotheekadviseur.

 

 

Hypotheekaanvraag

De hypotheekaanvraag is een proces. Een proces wat zich met name richt op controle. Controle over het inkomen dat de aanvrager verdient, controle over de financiële positie en het financieel verleden van de aanvrager, maar ook de staat waarin het onderpand verkeert.

 

De hypotheekaanvraag resulteert in een hypotheekofferte. Maar pas op, steeds minder geldverstrekkers zijn bereid kosteloos aanpassingen in de hypotheekofferte aan te brengen.

 

 

Hypotheekadviseur

De hypotheekaanvraag wordt gedaan door de hypotheekadviseur. Deze financieel adviseur, met als specialisatie hypotheekadvisering, is in het bezit van het diploma erkend hypotheekadviseur wat is uitgegeven door de SEH.

 

De hypotheekadviseur kan werkzaam zijn voor een geldverstrekker of bij een intermediair. De hypotheekadviseur die werkzaam is bij een geldverstrekker kan over het algemeen alleen eigen producten aanbieden. De adviseur die bij het intermediair werkzaam is, kan over het algemeen bij meer partijen de hypotheek en verzekeringen onderbrengen. Zeker in tijden waar de kosten en tarieven sterk uiteenlopen kan het verstandig zijn een afspraak te maken met het intermediair.

 

 

Hypotheekofferte

Wanneer samen met de hypotheekadviseur is besloten welke hypotheek met welke bijproducten uw voorkeur heeft, kunt u de hypotheekadviseur een hypotheekofferte aan laten vragen. In deze hypotheekofferte worden de zaken beschreven waaronder de geldverstrekker over gaat tot financiering.

 

In de hypotheekofferte worden voorbehouden opgenomen waaronder de geldverstrekker de hypotheek kan afwijzen. Deze voorbehouden hebben betrekking op de aanvrager en het onderpand van de financiering.

 

Wanneer aan alle in het voorbehoud aangegeven voorwaarden is voldaan, kan de geldverstrekker overgaan tot de verklaring van ‘finaal akkoord’. Dit wil zeggen dat de hypotheekstukken worden opgemaakt en naar de notaris worden verstuurd.

 

 

Finaal akkoord

Het finaal akkoord is het moment in het hypotheektraject waarop de geldverstrekker de stukken naar de notaris heeft toegestuurd. De notaris krijgt hierbij de instructie om nog eenmaal een aantal zaken te controleren. Wanneer de notaris geen onvolkomenheden tegenkomt kunnen de akte van levering en de hypotheekakte passeren en wordt de aanvrager eigenaar van de woning.