Wanneer aflossen van de hypotheek ter sprake komt zijn er een aantal mogelijkheden. U kunt kiezen voor aflossen tijdens de looptijd en aflossing, in de vorm van een bulkbetaling, aan het einde van de looptijd. Beide varianten hebben voordelen en nadelen. Feit is en blijft dat het leven zonder lening(en) wel een stukje makkelijker is.

 

Zolang de hypotheekrente aftrek bestaat, is het aantrekkelijk dit voordeel zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit kunt u doen door de lening intact te laten en naast de hypothecaire geldlening kapitaal op te bouwen. Dit kunt u doen door een levenhypotheek, (bank)spaarhypotheek of beleggingshypotheek af te sluiten. Deze hypotheekvormen zijn specifiek gebaseerd op het fiscaal voordeel dat de hypotheekrente aftrek met zich meebrengt en het voordeel dat kan worden behaald met de vrijstelling die de Kapitaalverzekeringen Eigen Woning (KEW) kan bieden. Een levensverzekering, spaarrekening en beleggingsrekening zijn producten die naast de hypothecaire geldlening worden geplaatst om kapitaal op te bouwen zodat aan het einde van de looptijd via de eerder genoemde bulkbetaling een (totale) aflossing van de hypothecaire geldlening gedaan kan worden. Het voordeel van deze constructie is tweeledig. Allereerst is de hypotheekrente aftrek over de totaal openstaande hypothecaire geldlening tijdens de looptijd volledig. En op de tweede plaats vindt bij de kapitaalopbouw een formule van samengestelde interest plaats. Dit wil zeggen dat het kapitaal harder groeit doordat eerder behaald rendement meetelt als basisbedrag voor rendement in toekomstige jaren. Dit voordeel gaat aanzienlijk worden over lange perioden zoals bijvoorbeeld 20 tot 25 jaar.

 

Wanneer u, om uiteenlopende redenen, geen hypotheekrente aftrek krijgt, is het interessanter direct en wel zo snel mogelijk de hypothecaire geldlening af te lossen. Het is immers een kostenpost die maandelijks terugkeert. De annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek zijn hierbij de enige twee aflossingsvormen, aangevuld met de extra aflossing die u per jaar op de hypothecaire geldlening mag doen zonder dat daarvoor extra kosten, ook wel boeterente genoemd, voor in rekening wordt gebracht. Wanneer u consumptieve kredieten in uw hypothecaire geldlening heeft laten opnemen, is het verstandig deze zo snel mogelijk af te lossen. Er is geen sprake van hypotheekrente aftrek over dit consumptieve deel van de lening en daarmee is het verstandig dit deel met spoed weg te werken.

 

De meest ideale constructie om versneld de hypothecaire geldlening af te lossen is door een maatwerkhypotheek met uw adviseur samen te stellen waarbij u zowel renteconstructies als aflossingsvormen met elkaar combineert. Wat wordt hiermee bedoelt? Sluit een deel van de hypothecaire geldlening 'aflossingsvrij' af met een (bank)spaar- , leven- of beleggingshypotheek (dit aflossen is namelijk vanaf 2013 verplicht), tegen (belangrijk:) variabele rente. Wanneer u daarnaast consumptieve kredieten in de hypotheek heeft opgenomen, lost u deze met een annuïteitenhypotheek versneld en binnen tien jaar af. Als derde onderdeel kunt een langere rentevast periode kiezen voor het overig deel van de hypothecaire geldlening.

 

Deze combinatiehypotheek zal relatief lage kosten met zich meebrengen waarbij u profiteert van de geldende wet- en regelgeving. Hiermee kan de volgende conclusie worden getrokken: de annuïteitenhypotheek wint terrein!