De annuïteitenhypotheek berekenen

Het berekenen van de annuïteitenhypotheek wordt steeds vaker gedaan. Het is namelijk een retro hypotheekvorm die weer helemaal terugkomt. Deze revival wordt met name veroorzaakt door de onzekerheid rondom de hypotheekrente aftrek. Wanneer dit fiscaal voordeel (gedeeltelijk) verdwijnt, zal het zo snel mogelijk aflossen van de hypothecaire geldlening de norm worden.

De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm die zich kenmerkt door een periodieke aflossing op de lening. Deze periodieke aflossing vindt over het algemeen maandelijks plaats. Doordat maandelijks wordt afgelost wordt ook direct de lening maandelijks kleiner. En dat zorgt weer voor een lagere rentelast. Een ideale situatie wanneer er geen belastingvoordeel of hypotheekrente aftrek zou bestaan.

 

Het berekenen van de termijnen bij een annuïteitenhypotheek is vrij simpel. Omdat bij de annuïteitenhypotheek de maandelijkse bedragen (rente + aflossing) gelijk is, zal gedurende de looptijd een verschil ontstaan tussen de rente en aflossing. De totale nettolast neemt hierdoor gedurende de looptijd toe.