De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm die zich kenmerkt door een periodieke aflossing op de lening. Deze periodieke aflossing vindt over het algemeen maandelijks plaats. Doordat maandelijks wordt afgelost wordt ook direct de lening maandelijks kleiner. En dat zorgt weer voor een lagere rentelast. Een ideale situatie wanneer er geen belastingvoordeel of hypotheekrente aftrek zou bestaan.

 

Het berekenen van de termijnen bij een annuïteitenhypotheek is vrij simpel. Omdat bij de annuïteitenhypotheek de maandelijkse bedragen (rente + aflossing) gelijk is, zal gedurende de looptijd een verschil ontstaan tussen de rente en aflossing. De totale nettolast neemt hierdoor gedurende de looptijd toe.