Een hypotheek is een belangrijk onderdeel in het leven van veel Nederlandse consumenten. De hypotheek is over het algemeen nodig om een eigen woning aan te kopen. En dat is zeker in de huidige tijd niet altijd even makkelijk.

 

 

De allergoedkoopste hypotheek

Vanzelfsprekend wil de consument de allergoedkoopste hypotheek. De maandlast behorend bij de hypothecaire geldlening (zoals de hypotheek eigenlijk genoemd moet worden) is meestal de grootste maandelijkse uitgave die de consument maakt. Het verzoek om de allergoedkoopste hypotheek is daarmee een logische vraag.

 

De allergoedkoopste hypotheek is alleen niet simpelweg uit te tekenen en voor te stellen. De kosten en rente die horen bij een hypotheek zijn veelzijdig en uitgebreid. Allerlei randvoorwaarden bepalen het risicoprofiel en dus de bijbehorende hoogte van de kosten en rente.

 

 

Onderpand en inkomen

Allereerst is van belang wat de waarde van het onderpand in verhuurde staat bij wanbetaling is. Deze waarde wordt vastgesteld door een Erkend Taxateur. Alleen deze Erkend Taxateur mag deze ‘executiewaarde’ vaststellen. Deze executiewaarde dient als maatstaf voor het berekenen van de maximale hypotheek.

 

Maar met de executiewaarde alleen zijn we er nog niet. Naast de executiewaarde is namelijk van belang wat het inkomen van de klant is, hoe dit is opgebouwd en hoe standvastig dit inkomen is.

 

 

Kredietverleden

Nadat onderpand en inkomen zijn bepaald wordt het kredietverleden van de hypotheekaanvrager getoetst. Deze toetsing vindt plaats bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Wanneer sprake is van A coderingen, ziet het merendeel van de hypotheekbanken van hypotheekverstrekking af.

 

 

Hypotheekvorm

De hypotheekvorm kan grotendeels bepalend zijn voor de nettokosten van de hypotheek. De hypotheek moet immers afgelost worden. Verschillende hypotheekvormen bieden verschillende kosten, rentevormen en aflossingspremies.

 

 

Hypotheekrente

Wanneer al het bovenstaande is bepaalt en de consument in aanmerking komt voor hypotheekverstrekking kan een keuze gemaakt worden voor de rentevastperiode en de hieraan verbonden hypotheekrente. De keuze kan worden gemaakt tussen een extreem lage rente van een maand, deze rente wordt ook wel de Euriborhypotheek genoemd, maar ook langere looptijden zijn mogelijk. Over het algemeen kan worden aangenomen dat een lange looptijd van de rentevastperiode een hoge rente tot gevolg heeft. Een korte looptijd heeft over het algemeen een lage rente.

 

Zoals u ziet is het aanvragen van de allergoedkoopste hypotheek meer dan een korte en snelle berekening. Laat u dus goed informeren voordat u deze vraag aan een willekeurige adviseur stelt. Er komt veel kijken bij een hypotheekadvies. Doe uzelf dus vooral niet tekort door een slap advies.