De goedkoopste lening is en blijft nog steeds de hypothecaire geldlening waar de eigen woning als onderpand van de lening dient. Door de verpanding neemt het risico voor de geldverstrekker af dat de lening niet of slechts ten dele wordt afgelost.

 

Consumptieve kredieten echter staan ook wel bekend als blanco krediet. Dit betekent dat er geen sprake is van een onderpand wat tot zekerheid van de geldlening dient. Het ontbreken van een onderpand zorgt ervoor dat de rente en kosten hoger zijn dan wanneer er wel sprake zo zijn van een waardevolle) verpanding.

 

Wanneer men consumptief wilt lenen, waarbij de lening niet binnen enkele termijnen al weer terugbetaald kan worden, is het aantrekkelijk eens te kijken of een bijleenconstructie bij de hypotheek tot de mogelijkheden behoort. Bijlenen bij de hypotheek zorgt namelijk voor een aantal voordelen.

 

 

Voordelen van bijlenen bij de hypotheek

Allereerst is de rente zoals reeds beproken relatief laag. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk de consumptieve rente (welke niet aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting is) tegen het tarief van de Euribor rente te financieren. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de consumptieve rente die soms wel 7% hoger is.

 

Wanneer u wilt bijlenen bij de hypotheek is het verstandig u samen met de erkend hypotheekadviseur te verdiepen in de wetgeving, regelgeving en fiscaliteiten die gelden bij leningen en hypotheken. Het kan u veel slapeloze nachten en hoofdpijn schelen wanneer u op de juiste manier een lening of hypotheek afsluit.